Etablera fler med praktikplatser i barn- och ungdomsnämndens verksamheter

 

Det är fruktansvärt att så många har tvingats bort från sina hem världen över, men vi är glada att få välkomna nya invånare till Karlstad. Idag tar det lång tid att få besked om uppehållstillstånd och det dröjer ofta många år till innan man har fått ett jobb. I Karlstad ska ingen behöva sitta länge och vänta på en anställning medan känslan av hopplöshet, meningslöshet och utanförskap växer. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.

I onsdags beslutade barn-och ungdomsnämnden i Karlstads kommun att utreda och ta fram förslag för språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Ett politiskt initiativ från oss i Miljöpartiet. De som flyr är en heterogen grupp med stor variation av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, och det behövs många olika insatser på både kommunal och statlig nivå. Här i Karlstad kommun och från barn- och ungdomsnämndens verksamheter kan vi hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden, genom att erbjuda språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.Vi är stolta över att Karlstad kommun vill välkomna nya medborgare med öppna armar. Nu är det dags att öppna upp för ett första jobb för fler.

Eleanor Lundman, ledamot barn- och ungdomsnämnden

Aida Badeli, ersättare barn- och ungdomsnämnden

Annonser