Fler yngre ger guldkant i omsorgen

I augusti tog vård- och omsorgsnämnden efter förslag från vår politiska majoritet beslut att arbeta för att locka fler unga att prova på äldreomsorgen. 

I Karlstad har vi traditionellt arbetat med PRAO-platser, vilka vi nu föreslår ska utökas – samt även att kika på andra metoder för att engagera unga i ”guldkantsuppgifter”.

I andra kommuner, däribland Stockholm, Haninge och Upplands Bro kommun, anlitar de en entreprenör för att skapa så kallade ”extrajobb” för unga, vilka utför sociala aktiviteter med de äldre.

Arbetsuppgifterna handlar bland annat om att delta vid promenader med rullstolsburna, läsa högt ur dagens tidning eller att genomföra olika uppskattade trivselaktiviteter, i samarbete med personalen.

I andra europeiska länder går de ännu längre, i Holland finns exempel på hur de låter studenter få möjlighet till gratis boende om de umgås med de äldre, liksom liknande initiativ, däribland i Frankrike.

Fördelarna är många. Oavsett vilka konkreta former det väl tar sig, främjar det möten över generationerna, vilket vi i Miljöpartiet ser mycket positivt på.

Förvaltningen har nu i uppdrag att se över hur man kan engagera fler unga, utifrån våra förutsättningar som kommun. Kort och gott, vi ser fram mot att detta kan resultera i positiva aktiviteter för våra äldre.

Text:

Robert Halvarsson
Jan Kardemark
För Miljöpartiet i Vård- och omsorgsnämnden

SVT Värmland intervjuade nämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint angående beslutet, se inslaget här.