VNAB läggs ner

Den 20 mars 2014 beslöt kommunfullmäktige att bilda ett bolag med namnet  Värmlands näringslivsutveckling AB. Syftet var att stödja flygtrafik till Frankfurt. 51% av aktierna i bolaget överläts till Handelskammaren. Kommunen stod för hela aktiekapitalet. Tanken var att näringslivet skulle betala tillbaks sin del genom en frivillig avgift på varje biljett.

Miljöpartiet anser att det är riktigt att bedriva flygverksamhet ner mot kontinenten men att bolagsbildningen var fel väg att gå. Efter kontakt med våra jurister var vi kritiska till om det var lagligt att bilda ett bolag för stöd till flygtrafik, vi var emot att näringslivet inte skulle stå för sin del av kostnaden och vi ansåg att kommunfullmäktige inte fick fullgod information om vad det hela handlade om.

Beslutet överklagades och förvaltningsdomstolen ansåg i en dom som vann laga kraft den 20 april 2016 att beslutet i fullmäktige inte var lagligt och att det därför ska upphävas. Alla våra farhågor i Miljöpartiet besannades. Fullmäktiges beslut var olagligt. Det har bara kommit in en bråkdel av de medel som man trodde näringslivet frivilligt skulle stå för. Och vi tror fortfarande att fullmäktiges ledamöter inte riktigt visste vad man beslutade om.

Vi i MP Karlstad är rädda om kommuninvånarnas pengar. Vi är också tydliga med att beslut ska vara lagliga. På grund av att man inte lyssnade till oss har vi nu förlorat både pengar och förtroende. Idag fattar kommunen beslut om att lägga ner bolaget. Det är bra. Ännu bättre hade det varit om man lyssnat på oss från början.

/Per-Inge Lidén, kommunalråd

Källa: VNAB läggs ner