Klimatpåverkan minskar!

I Karlstads kommun har vi satt ett mål om att klimatutsläpp från energi- och transportsektorn ska minska med 25% mellan åren 2008-2020. Och nu ser det ut som att vi kan klara det målet.

Hittills har dessa utsläpp minskat med 13 % (eftersom utsläppsstatistik släpar efter två år är den senaste statistiken för 2014). De totala utsläppen för Karlstads kommun har minskat med 49 % mellan 1990-2014.

Däremot utgör transporterna 80 % av utsläppen i det här målet och energi bara 20 %. Därför är det viktigt att fortsätta satsningar på cykel, gång, kollektivtrafik, liksom bättre fordon och förnybara bränslen.

Häromdagen undertecknade kommunen en intention att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och för ett år sedan anslöt sig kommunen till uppropet Fossilfritt Sverige.

Det går framåt!