nu inför vi innovationsupphandling!

Innovationsupphandling innebär att kommunen istället för att bestämma vad som ska efterfrågas och hur det ska genomföras, enbart tydliggör vad som efterfrågas och ber någon att komma med förslag på hur produkten/tjänsten kan utformas.

Det innebär konkret att kommunen INTE behöver sitta och vara experter på området eller utarbeta detaljerade förfrågningsunderlag. Istället förlitar man sig mer på att företag och forskning kan hitta lösningar som utvecklar både kommunens verksamhet och utvecklar det egna företaget. Den här typen av upphandling driver utveckling och främjar innovationer, vilket är gynnsamt för både kommun, näringsliv, universitet och regionen i stort.

Vad händer nu?
På nästkommande kommunstyrelse läggs ett politiskt initiativ om att vi ska införa innovationsupphandling och se på vilka områden det kan vara lämpligt.

Annonser

Störst av allt är kärleken

Idag kl 14.00 kommer Domkyrkans klockor ringa in till andakt och därmed hälsa alla varmt välkomna till kyrkan. Andakten sker för att visa på alternativ till främlingsfientlighet och intolerans och temat är: ”Störst av allt är kärleken”.

Det är en fint initiativ av Svenska kyrkan att visa på alla människors lika värde, på kärleken och inte hatet som drivkraft i samhället. Givetvis kommer vi att vara där! Kom dit du också!

Vi har hört att det ska planeras för andra aktiviteter, inte lika kärleksfulla, i andra delar av Karlstad. Vi kommer dock alltid att välja kärlek framför hat.

Miljöpartiet utmanar!

IMG_3379.PNG

Idag utmanar Miljöpartiet i Karlstad övriga partier att nominera jämställt till nämnder och styrelser efter valet. 

Det ska givetvis vara en självklarhet att de politiker som representerar medborgarna – också faktiskt gör det. 

Upp till bevis!

 

 

Och för säkerhets skull. Det handlar inte om att miljöpartiet kommer att ”ge bort” platser till något annat parti (som tex SD) för att de har fler kvinnor. I första hand handlar det just nu om att ta plats i kommunfullmäktige och där innehas fyra av våra sex förstaplatser av kvinnor. Hur nämnder och styrelser fördelas är en fråga efter valet, och helt beroende av valresultat och om vi sitter i majoritet/opposition och hur samarbetet med andra partier ser ut. De platser vi får där kommer vi att besätta jämställt. Vi kommer under inga som helst omständigheter att samarbeta med Sverigedemokraterna. 

ökat flyktingmottagande i Karlstad

Idag fattade ett flertal nämnder beslut om att öka flyktingmottagandet i Karlstad.

Det finns ett stort behov av platser för de människor som flyr undan krig och behöver hjälp, och det ska givetvis vara ett självklart arbete att göra vad vi kan för att tillgodose deras behov. Samtidigt som det finns flera människor som behöver hjälp och skydd undan krig och förtryck behöver Värmland fler innevånare. Vi behöver fler som trivs i Karlstad och Värmland, som vill leva och bo och arbeta här. Vi vet också att både offentlig sektor som många av våra företag behöver arbetskraft.

Dagens beslut innebär att vi kommer att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och fler kommunplacerade flyktingar. Vi ska se till att de får ett bra mottagande, vilket vi har idag – och därför också känner att vi kan ta emot fler med en bra kvalitet. Vi vill att de snabbt ska känna sig hemma i Karlstad.