Fler händer i äldreomsorgen

Som ledamot i en kommunal nämnd är du med i organisationens med- och motgångar. Ibland får du förmånen att lämna sammanträdet du deltar vid fylld av glädje.

Efter initiativ från regeringen så har man beslutat att stödja kommuner som särskilt vill öka bemanningen inom äldreomsorgen, för att på så sätt öka tryggheten för den enskilde och göra yrkena där mer attraktiva. För Karlstads kommun innebär detta ett bidrag på 9 miljoner kronor för 2015 och 18 miljoner kronor årligen under 2016 – 2018.

I Karlstads fall möjliggör detta bland annat finansiering av tjänster inom tidigare beslutade hemtagnings- och demensteam, ett tillskott på sex årsarbetare i form av undersköterskor vid kommunens vårdboenden, sex sjuksköterskor vid hemsjukvården och en förstärkning av bemanningen vid kommunens korttidsplatser. Med mera.

Nämnden som helhet kom även överens om ett tilläggsyrkande för att förtydliga vår ambition att förbättra möjligheten för personalen att själva påverka schemaläggning och på ett övergripande plan minska de delade turerna. Något som av förvaltningen ska följa upp med de fackliga organisationerna.

Helt enkelt, ibland känns den politiska vardagen särskilt bra att vara en del av!

Robert Halvarsson
Ledamot för Miljöpartiet i Vård och omsorgsnämnden

Läs även NWT: Nyanställer 36 personer i äldreomsorgen

Första gröna kulturministern – intervju med Alice Bah Kunke

Under Kommun och landstingsdagarna i Karlstad träffades flertalet landstings, regions och kommunpolitiker för att utbyta erfarenheter. Men också flera gröna ministrar från regeringen besökte solstan, och bland dem Sveriges nya kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kunke.

Alice kommer att arbeta i regeringen för att i samråd med andra ta fram vad som kommer att bli en grön kultur och demokratipolitik. Med sig har hon bland annat erfarenheter och engagemang för etisk och rättvis handel, det civila samhället och föreningslivet.
– Det finns otroligt mycket kultur och demokratipolitiska erfarenheter i vårt parti. Jag är otroligt tacksam att det finns kunskap från människor att hämta in kring frågorna. De ska verkligen känna att den politik som regeringen formar i mångt och mycket utgår från de erfarenheter som vi gjort oss runt om i landet, säger hon.

När vi träffar Alice har hon hunnit med att vara del i ett kulturpolitiskt seminarium med flera andra, fört samtal om grön politik, och även pratat med många partiaktiva. Svaren flödar fort fram, framträder som hjärtliga och rakt på sak.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke med Susanne Berggren från Riksteatern Värmland
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke med Susanne Berggren från Riksteatern Värmland

Vilka egenskaper tar hon med sig i sitt ideella engagemang och yrkesliv, i sitt nya uppdrag som statsråd?
– Man måste arbeta hårt och driva sina frågor. Man måste tänka tre steg innan, strategiskt. Att tala utifrån sitt hjärta och tala sanning, det är det som får personer att tänka att ”henne eller honom vill jag jobba vidare med”. Det övar man mycket på i det civila samhället och i föreningarna. Man blir inte så långvarig om man är en dryg jävel, säger Alice med ett skratt.

Lokala partiorganisationer som vill får boka upp henne, två dagar i veckan är under fyra års tid vigda för det. Men den som vill ses får passa på, för datumen fylls upp snabbt på med besök i olika orter och sammanhang.

Miljöpartiföreningar i Värmland är givetvis också välkomna att kontakta Alice. Men man får inte bli hemmablind. Dialog med kulturutövare finns också med på kartan.
– Vi är förhållandevis bra på att förstå att det finns en massa erfarenheter som vi kan kanalisera och bli en apparat för att göra politik av. Vi har flertalet grupper som kulturarbetare i olika nätverk, som blir en källa till kunskap för partiet, och som jag kommer att hämta inspiration ifrån.

När det gäller styrningen av kulturens uttryck påpekar Alice likt dramatikern Stina Oscarsson, som talade tidigare under dagen, att politiken inte ska lägga sig i utformningen av kulturen som skapas, för att stöpa den i sina egna färdiga former.
– Då kan det gå illa, för att uttrycka sig milt.

Vad tycker du är särskilt roligt i de första kultursatsningarna som kommer från regeringen?
– Satsningarna på barn och unga gör mig extra stolt. Att de kommer att få mer kultur både i och efter skolan via Kulturskolan, samt att vi stärker skolbiblioteken. Det känns ju väldigt, väldigt bra.

Eller uttryckt annorlunda. Bygg för framtiden, grunden läggs tidigt. På så sätt hoppas Alice och Miljöpartiet skapa ett hållbart och ekologiskt samhälle, där kulturen är tillgänglig och närvarande i människors liv, oavsett storleken på den enskildes plånbok.

Text och foto: Robert Halvarsson

Ett rådsslag om tiden

Ett 30-tal personer hade samlats under lördagen för att vara en del av ett rådsslag om tiden, och makten över den. Hur ser tiden ut för den som arbetar idag, för den som har en otrygg anställning, eller ingen anställning alls?

Som bakgrund ska Miljöpartiet anta ett nytt partiprogram till nästa val, och några av frågorna fördjupade man sig i under detta rådsslag.

Dagen till ära deltog ett antal paneldeltagare, som genom olika perspektiv diskuterade och leddes av Helena Leander, som är riksdagsledamot för Miljöpartiet De Gröna. Panelen bestod av Jesper Johansson: arbetsförmedlare samt ordförande i Miljöpartiet Värmland. Camilla Kylin: forskare på Försvarshögskolan. Kerstin Johnsson: undersköterska och ordförande för fackföreningen Kommunal Värmland, Anne Bergman: filosofie doktor i arbetsvetenskap samt Per Inge Lidén: pastor och kommunalråd.

Med fokus på fackliga frågor och hur medlemmar i kommunal kan resonera, vecklade Kerstin Johnsson ut texten angående hur samhällsutvecklingen har sett under under de närmaste åren.

– Vi ser hur det går åt fel håll, när det gäller hur man kan påverka sin arbetstid. Bemanningen minskar hela tiden inom offentlig sektor. Verksamhetens behov går först, och arbetsgivarens krav på tillgänglighet och flexibilitet när det behövs ökar, därmed minskar även den anställdes möjlighet att påverka sin egen arbetstid, berättade Kerstin Johnsson för åhörarna.

Det handlar bland annat om klass och om kön menade Johnsson, något som fler paneldeltagare fick anledning att återkomma till, för att från olika vinklar belysa just makten över tiden.Vad händer med de helt utan arbete eller ”springvikarier”, riskerar inte arbetet att bli flytande, alltid närvarande och kraven på fullständig tillgänglighet skapa ohälsa? Den frågan togs upp, men även rättviseaspekten mellan de som har jobb och de som helt är utan menade Jesper Johansson var en orsak till arbetstidsförkortning – ett ”gammalt” grönt krav som Johansson förespråkar.

– Vi får ändå konstatera att de som har störst problem med sina inkomster är de som inte har några jobb alls. De tillåts heller inte att göra någon nytta i samhället på samma sätt som de med anställningar. Det är alltså en överordnad prioritet att få fler i jobb, det är en av orsakerna varför jag anser att staten bör verka för sänkt arbetstid, menade Jesper Johansson.

20111022-131819.jpgFoto: Daniel Kristiansson

Givetvis uttryckes fler åsikter och tankar. Men vilka har du? Läs mer om rådsslaget här, och besök det gärna på de orter där det ännu ej har ägt rum och uttryck dina egna åsikter om makten över tiden.

Tema återhämtning

”Länge betraktades svåra psykiska sjukdomar som obotliga. Den inställningen är ännu inte utrotad, trots att den saknar täckning i verkligheten”, så inledde den partipolitiskt och religiöst oberoende föreningen Socialpsykiatriskt forum sin konferensskrift, Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande.

Den 28 september genomförde föreningen en konferens på detta tema på Elite stadshotell i Karlstad, där ett hundratal deltagare hade samlats. Besökare bestod av en blandning av socialarbetare, personer som arbetar inom landstingspsykiatrin och människor från brukarföreningar. Även deltagare från de sociala arbetskooperativen i Karlstad fanns representerade, för att berätta om möjligheter och utmaningar att driva självförvaltade verksamheter, där man ska få möjlighet att arbeta och delta utifrån den egna förmågan. Också det ett exempel på vad som kan ligga till grund för en återhämtningsprocess.

Några av de saker som togs upp under konferensen var:

– Att återhämtning är en viktig del i arbetet med människor som har psykisk ohälsa

– Vikten av gott bemötande och dess centrala roll för återhämtningsprocessen

– Att det finns en möjlighet till återhämtning även för den som inte blir helt frisk.

– Samt att de kompetenser och förmågor som personer med psykisk ohälsa besitter är nyckel till just återhämtning

Utgångspunkten för konferensen var Hans Nordéns bok Nu åker jag slalom – om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa. Läs mer om föreningen Socialpsykiatriskt forum här.