Elevhälsan hbtq-certifierad!

Finns en blogg om detta 19 februari 2015… Att det ska göras.

Nu är det alltså gjort… Elevhälsan är hbtq-certifierad!

Idag blev det klart att elevhälsan på grundskolan i Karlstads kommun är hbtq-certifierad. Det är ytterligare ett steg på vägen att kommunen och staden ska bli mer öppen och inkluderade. Kommunen har tidigare uppmärksammats för att ligga långt framme i sitt arbete med hbtq-frågor.

Det finns naturligtvis många områden att jobba med, och mycket att göra, när det gäller hbtq-frågor. Karlstads kommun har valt att börja med verksamheter som möter många människor, företrädesvis också unga. Det är viktigt att elevhälsan får de här perspektiven eftersom det skapar ett större förtroende hos hbtq-personer att faktiskt ta hjälp av elevhälsan vid behov.

Miljöpartiet har länge arbetat med frågan och har tillsammans med både de borgerliga partierna (och även i tidigare majoriteter) lyft frågan om att Karlstad ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för hbtq-personer. Sommaren 2014 såg vi att det gett resultat, då Karlstad utsågs till den nionde bästa staden/kommunen att leva i som hbtq-person. Elevhälsan i gymnasieskolan har varit hbt-certifierad sedan 2010 (för övrigt den första i landet). Nu är också grundskolans elevhälsan certifierad så nu är det dags att gå vidare och ta nästa steg!

 

Elevhälsan hbt-certifieras

Miljöpartiet och de borgerliga partierna vill att Karlstad ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för hbtq-personer, ett mål vi också drev när vi styrde tillsammans med S och V. I somras såg vi att det gett resultat, då Karlstad utsågs till den nionde bästa staden/kommunen att leva i som hbtq-person.

Elevhälsan i gymnasieskolan har varit hbt-certifierad* sedan 2010 (för övrigt den första i landet). Nu tar även grundskolans elevhälsa steget och ska hbt-certifiera sin verksamhet.

Vi tycker det är otroligt viktigt att elevhälsan får de här perspektiven även officiellt. Det skapar ett större förtroende hos hbtq-personer att faktiskt ta hjälp av elevhälsan vid behov. Det är tyvärr ganska vanligt förekommande att personer som inte är heterosexuella drar sig för att uppsöka eller lita på verksamheter, så som sjukvård och polis. Därför tycker Miljöpartiet att det är extra kul, och viktigt, att prioritera kommunens elevhälsa.

Sedan 2014 har även all öppen fritidsverksamhet genomgått hbt-certifiering, eftersom den verksamheten inriktar sig på kontakt med unga och gamla, där det är viktigt att personalen kan bemöta personer korrekt.

*hbt-certifering är skapad av RFSL innebär:

”ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.”