Värmlandsduon invalda i Grön Ungdoms förbundsstyrelse

Aida Badeli och Johan AnderssonI helgen hade Grön Ungdom riksårsmöte i Västerås. Till styrelsen valdes Aida Badeli och Johan Andersson. Därmed finns två värmländska ledamöter i ungdomsförbundets styrelse.

Johan Andersson kommer från Arvika, där han sedan tidigare är invald i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Aida Badeli bor i Karlstad har under det senaste året suttit med i Grön Ungdoms förbundsstyrelse och sitter även i Miljöpartiet i Karlstads ledningsgrupp.

En viktig fråga som förenar Aida och Johan är demokratifrågor. En viktig demokratisk fråga menar de båda är sänkt rösträttsålder. En sänkt rösträttsåldern skulle innebära att fler unga skulle komma in i de politiska rummen och att det blir lättare för dem att ta mer plats i debatten.

En annan viktig demokratifråga är att värna om om EU. Grön Ungdom röstade under riksårsmötet igenom en propositionen vars syfte har varit att Miljöpartiet ska ta en allt mer EU-vänlig position. För att skapa stabilitet i omvärlden krävs ett starkt internationellt samarbete, där EU är ett av dem.

Vi gröna är viktigare än någonsin. Grön Ungdom är nu viktigare än någonsin. Vi ska verka som ideologiska vakthundar gentemot Miljöpartiet. När högerextremitet och populism sprider sig behövs våra gröna värden mer än någonsin. Det är nu viktigare än någonsin att prata om alla människors lika värde.

Under riksårsmötet i helgen besökte vice statsminister Isabella Lövin Grön Ungdom. Lövin lyfte vikten av främjandet av demokratiarbete och grönt ledarskap. Hon hyllade Grön Ungdom för att förbundet alltid kämpar för alla människors lika värde och står upp för rättvisan.

Den gröna rörelsen är viktigare nu än någonsin. Det känns fantastiskt att få vara med och leda förbundet, i en tid där demokratiska värderingar är viktigare än någonsin.

Annonser

En budget för välfärd, miljö och jämställdhet

Igår lade så regeringen sin budget för 2017 och vår riksdagsledamot Stina Bergström var med på presskonferensen för att berätta om regeringens satsningar och inriktning.

Liksom tidigare år medverkade jag vid den budgetpresentation som ägde rum i Karlstad. I år tillsammans med försvarsminister Peter Hultkvist (S) och Lars Mejern Larsson (S) Och det var med stolthet jag gjorde det. För det här är en budget med stora satsningar på välfärd, miljö och jämställdhet. En budget som gynnar kvinnor mer än män. De som tjänar mindre mer än de som tjänar mycket. De som cyklar och åker kollektivt. Och de som bor på landsbygden. En bra och rolig analys på detta gjorde för övrigt Marcus Oscarsson i TV4.

Välfärd

De tio välfärdsmiljarderna är en historisk förstärkning av landstingen och kommunernas budgetar. För Värmlands landsting handlar det om + 82 miljoner kr nästa år. För Karlstad +43 miljoner. De utökade statsbidragen till landstinget och de värmländska kommunerna kommer alla värmlänningar till del. De är viktiga både för en bättre skola, sjukvård, socialtjänst och ett bra mottagande av våra nya invånare.

Miljö

Igår fyllde dessutom Miljöpartiet 35 år. Och det firar vi med att konstatera att miljöbudgeten har ökat med 73 procent sedan regeringsskiftet. Och då pratar vi bara om det utgiftsområde som jag arbetar med dvs UO 20 – Allmän miljö- och naturvård. Lägg därtill ökade satsningarna på järnvägen, sänkningen av kostnader för reparationstjänster och småskalig solenergi, höjning av miljöskatterna med mera så kan man som miljöpartist sträcka på sig – vi gör Sverige grönare!

Regeringen både utökar och förlänger satsningarna inom klimatklivet och stadsmiljöavtalen. Nästa år blir det även mer pengar till klimatanpassning, giftfri miljö och marina reservat. Och redan i år anslås mer pengar till skogsskydd. De 250 miljoner som i våras aviserades skulle skjutas fram till 2017 på grund av de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet kommer nu tillbaka in i årets budget i höständringsbudgeten. En glädjande nyhet som bland annat WWF och Supermiljöbloggen observerat.

Jämställdhet

Och så var det detta med jämställdheten. Kvotering till bolagsstyrelser, mer pengar till arbete mot mäns våld mot kvinnor och en jämställdhetsmyndighet. Äntligen! För övrigt tycker jag att den myndigheten borde läggas i Karlstad.

Som sagt – den här budgeten ska bli kul att debattera, försvara och ta beslut om. Här finns mycket annat viktigt att återkomma till. Som att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag på moderniserad terränglagstiftningen för att minska skador och störningar i vår natur. Det motionerade jag om förra året. Skönt att inte behöva göra det igen!

/Stina Bergström, riksdagsledamot Värmland

Källa: En budget för välfärd, miljö och jämställdhet

Foto: Håkan Strandman

Sommarläsning!

Miljöpartiet de gröna i Karlstad bildades under hösten och vintern 1981 av ett gäng som kallade ihop till ett möte för intresserade. Några månader tidigare hade Per Gahrton och andra bildat Miljöpartiet de gröna som ett nationellt parti. Gruppen i Karlstad hade förberett stadgar och en preliminär ledningsgrupp valdes. Så började historien om MP Karlstad.

2011 startade en grupp bestående av partiveteraner, på initiativ av Karin Bergström, med syftet att få en bild av partiets historia i Karlstad 1981 – 2011 och att om möjligt kunna ge ut en liten jubileumsskrift. Denna text blev färdig 2012, men har reviderats och färdigställts ännu en gång 2015-2016.

Skulle du sakna läsning under sommaren kan vi absolut tipsa dig om att läsa texten om just vår lokalavdelning! Här kan du läsa texten i sin helhet, eller så kan du välja en annan rubrik i Menyn och ta ett kapitel där. Skulle du vara intresserad av att läsa texten i pappersformat kan du höra av dig till oss!

På väg att uppfylla våra vallöften

valmanifestUnder kongressen partiet lyfter fram sina vallöften för att se vad som genomförs, vad som är på gång och vad som inte lyckats. Det är en bra lista över saker som faktiskt, trots bilden av en haltande regering, genomförts av den grönröda regeringen.

Valmanifestet innehöll 221 punkter. Bland annat lovade Miljöpartiet att jobba för minskade klimatutsläpp, fler jobb och att ge varje elev mer tid med sina lärare. Halvvägs genom mandatperioden är två tredjedelar av löftena uppfyllda eller på väg att uppfyllas!

Ett av de allra viktigaste är att påbörja det klimatpolitiska ramverket, men tack vare att Miljöpartiet sitter i regering har det har blivit enklare att vara miljövän, arbetslösheten bland unga minskar och vi har brutit de negativa trenderna i skolan.

Måluppfyllnad:

  • 89 löften har uppfyllts.
  • 64 löften är på väg att uppfyllas.
  • 59 löften går inte att utvärdera än.
  • 9 löften kommer inte att uppfyllas.