Europeiska gröna partiet kommer till Karlstad

Det är nästan tio år sedan European Green Party hade kongress i Sverige. Nu är det klart att man kommer till Karlstad CCC!

European Green Party (EGP) håller två rådsmöten årligen, i städer som Liverpool, Madrid och Paris. Partistyrelsen i Miljöpartiet de gröna har ansökt hos EGP att få anordna ett rådsmöte och pekat ut Karlstad som lämplig plats. Nu är det klart att EGP valt Karlstad CCC och det är första gången ett europeiskt parti anordnar ett formellt beslutsmöte i Karlstad. Kongressen går av stapeln den 24-26 november i år och kommer att samla 300-400 ombud och politiker från ett 30-tal europeiska länder på Karlstad CCC.

I Nederländerna gjorde de gröna nyligen ett kanonval och i Österrike har just världens första folkvalda gröna president svurits in. Det visar att det finns utrymme för en progressiv röst som tar framtiden på allvar. Det blir roligt att välkomna gröna vänner hit och lära av de gröna framgångarna i Europa. 

– Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet

Etablera fler med praktikplatser i barn- och ungdomsnämndens verksamheter

 

Det är fruktansvärt att så många har tvingats bort från sina hem världen över, men vi är glada att få välkomna nya invånare till Karlstad. Idag tar det lång tid att få besked om uppehållstillstånd och det dröjer ofta många år till innan man har fått ett jobb. I Karlstad ska ingen behöva sitta länge och vänta på en anställning medan känslan av hopplöshet, meningslöshet och utanförskap växer. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.

I onsdags beslutade barn-och ungdomsnämnden i Karlstads kommun att utreda och ta fram förslag för språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Ett politiskt initiativ från oss i Miljöpartiet. De som flyr är en heterogen grupp med stor variation av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, och det behövs många olika insatser på både kommunal och statlig nivå. Här i Karlstad kommun och från barn- och ungdomsnämndens verksamheter kan vi hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden, genom att erbjuda språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.Vi är stolta över att Karlstad kommun vill välkomna nya medborgare med öppna armar. Nu är det dags att öppna upp för ett första jobb för fler.

Eleanor Lundman, ledamot barn- och ungdomsnämnden

Aida Badeli, ersättare barn- och ungdomsnämnden

Fossilfritt Sverige

Regeringen med klimatminister Åsa Romson i spetsen lanserade ett initiativ för en månad sedan, för att olika aktörer visar hur de bidrar till klimatarbetet. Det heter Fossilfritt Sverige. Detta är en del FN:s initiativ Action Agenda.

Igår sällade sig Karlstads kommun till en av kommunerna som redovisar vad vi gör och ska göra för att motverka klimatförändringar. Här finns några av de saker vi gör för ett bra miljö- och klimatarbete!

Klimatångest

Ibland slår tvivlen till. Tvivel om vad man gör som förtroendevalda och politisk tjänsteman. Tvivel om nyttan man gör. Är det tillräckligt? Hjälper det någon? Är det ens nödvändigt det jag gör? Eller fortsätter bara den så evigt åberopade ”business as usual”?

Förra veckan besökte Maria Frisk och jag Karlstads universitet för att diskutera stadsutveckling och kollektivtrafik. Ett intressant samtal med forskare som har mycket tunga argument för sina ord. De visade upp som en bedömning av hur läget ser ut idag kontra vad som borde avspegla samhällsinriktningen gällande stadsutveckling och kollektivtrafik. Och samtliga punkt i vad som borde göras är i princip helt i linje med Miljöpartiets linje: utgå från annat än bara BNP, ha långsiktiga perspektiv, det behövs en förvaltning av naturresurser osv. De berättar om företag som gått vidare, och börjar bli så koldioxidneutrala i sin verksamhet att de ska börja påverka kunderna i nästa steg.

För några år sedan lyssnade jag på en sociologiprofessor som mer eller mindre sågade sönder tillväxtprincipen, baserat på alla konsekvenser det får för klimat, miljö, natur. Johan Rockström redogjorde för en rad stora förändringar som skett de senaste åren i hur företag, forskare och andra tänker och agerar i sitt sommarprogram.

Det slår mig i de stunderna hur hopplöst långt efter kommuner, politik och media ligger. Hur debatten i Sverige halkar efter. Vi som grupp politiker, tjänstemän, och även media, hänger inte längre med. Det ska fortfarande diskuteras bensinskatt, rätten att utrota djur här eller inte eller att vi inte kan vara utan bilen, så kom inte med några förslag alls, vi kan inte vara utan kärnkraft, så prata inte ens om det. Eller varför inte klassikern ”individens rätt och frihet” att få göra än det ena, än det andra.

Nu inleds klimatmötet i Paris och den kanske sista chansen att hålla klimatförändringar i schack. Det är då jag åtminstone kan trösta mig med att allt fler i världen tänker grönt, agerar grönt, vill grönt. Allt fler inser att det är i mångt och mycket räddningen. Bättre att utmana sig själv, försöka göra så gott man kan i en svår situation och känna sig delaktig, än att sitta på åskådarläktaren och stirra ner i golvet. Det gäller bara att försöka övertyga dem på åskådarläktaren att också lyssna till forskningen och lyssna på människor som kan saker!
/Daniel Kristiansson, politisk sekreterare