En minister på besök

Mehmet Kaplan är Sveriges bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister. Han har suttit på posten i drygt ett år och igår kom han på besök till Karlstad. Dels för att invigningstala på Bostadsmarknadsdagen, dels för att hänga med vårt kommunalråd Maria Frisk och mig. Mig vetterligen var det första gången MP Karlstad hade en minister på besök, i alla fall den första gången en miljöpartistisk minister.

Vi började dagen med att diskutera stadsutveckling och gled in på infrastruktur under ett möte med näringslivsdirektör och Maria. Karlstad ligger nära Norge, i ett glesbygdslän, med unga som flyttar ut och hundratals invånare som jobbar i Stockholm.

På Bostadsmarknadsdagen pratade Kaplan om regeringens bostadspolitik med ökat stöd till bostadsbyggande, lättnader för byggnation för nyanlända samt en diskussion om fastighetsskatt.

Vi besökte även kommunens IT-enheten, för att samtala om bredband, kommunens alla IT-verksamheter och tittade på en serverhall. En svår fråga här är hur information ska hanteras i så kallade molntjänster, dvs när data inte längre sparas på datorer eller ens i samma land som man sitter i. Hur ska kommunen kunna lita på att andra handhar den informationen rätt, hur ska kommunen veta att servrarna alltid är tillgängliga, hur ska säkerhet och integritet bevaras?

2015-11-24 18.44.19.jpgDagen avslutades med ett medlemsmöte. Där diskuterades ränteavdrag, bidrag till byggande, bullernivåer i skolor och digitalisering. Otroligt kul att en minister kom på besök!

/Daniel Kristiansson, politisk sekreterare

Annonser

Köp inte vilken dator som helst

På tisdagens kommunstyrelsen fattades ännu ett beslut som gör Karlstad lite miljövänligare, allt under det inte så upphetsande namnet Grön IT-policy.

Att kommunen använder ett stor antal IT-tjänster (exempelvis dörröppning, övervakning, reseinformation, e-tjänster, resefria möten) liksom stora mängder mobiltelefoner, datorer, surfplattor och servrar. Tanken med policyn är att börja tänka grönare i och med att elektroniken och tjänster står för en allt större del utsläpp, miljöförstöring samt generellt sett dåliga arbetsförhållanden för människor.

Så, vad kan kommunens verksamheter göra för att minska energianvändning samt  verka för bättre elektronik?

Fler resefria möten, färre utskrifter, utbildning för personal, synligt mäta energianvändning.

Men framför allt också öka kraven på leverantörer! Miljöstyrningsrådets grundkrav ska gälla. Energiförbrukning, farliga ämnen och livscykeln ska också tas med i beräkningen, med en ISO-standardisering.

Idag ska till exempel utbytta datorer återbrukas hos någon annan, återvinnas, plockas isär för reservdelar eller ges till tredje part som tar hand om dem.

(Greenpeace har årligen en guide till grön elektronik, som jämför stora elektronikföretags miljöarbete. För den som är intresserad av frågorna har ett holländskt företag designat och börjat producera en mobil som dyker upp i slutet av året. Den heter Fairphone och är ett steg i rätt riktning.)

Virtuell stadsutveckling

Vill du lämna synpunkter på stadsutvecklingen eller göra en virtuell rundvandring i Karlstad för att se hur staden skulle kunna se ut med egna förslag?

Idag beslutade den politiska majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden att förvaltningen ska samarbeta med gymnasieskolans TIME-utbildning i syfte att skapa en app och/eller webbversion som människor kan använda på surfplatta eller dator.

Ett huvudsyfte är att få fler yngre människoratt intressera sig för stadsbyggnadsfrågor, just för att yngre generellt inte är aktiva i sådana frågor. Om Karlstads kommun ska utvecklas måste fler människor enklare och snabbare kunna lämna synpunkter eller förslag till politik och tjänstmän. Det här är ett sådant sätt.