En budget för välfärd, miljö och jämställdhet

Igår lade så regeringen sin budget för 2017 och vår riksdagsledamot Stina Bergström var med på presskonferensen för att berätta om regeringens satsningar och inriktning.

Liksom tidigare år medverkade jag vid den budgetpresentation som ägde rum i Karlstad. I år tillsammans med försvarsminister Peter Hultkvist (S) och Lars Mejern Larsson (S) Och det var med stolthet jag gjorde det. För det här är en budget med stora satsningar på välfärd, miljö och jämställdhet. En budget som gynnar kvinnor mer än män. De som tjänar mindre mer än de som tjänar mycket. De som cyklar och åker kollektivt. Och de som bor på landsbygden. En bra och rolig analys på detta gjorde för övrigt Marcus Oscarsson i TV4.

Välfärd

De tio välfärdsmiljarderna är en historisk förstärkning av landstingen och kommunernas budgetar. För Värmlands landsting handlar det om + 82 miljoner kr nästa år. För Karlstad +43 miljoner. De utökade statsbidragen till landstinget och de värmländska kommunerna kommer alla värmlänningar till del. De är viktiga både för en bättre skola, sjukvård, socialtjänst och ett bra mottagande av våra nya invånare.

Miljö

Igår fyllde dessutom Miljöpartiet 35 år. Och det firar vi med att konstatera att miljöbudgeten har ökat med 73 procent sedan regeringsskiftet. Och då pratar vi bara om det utgiftsområde som jag arbetar med dvs UO 20 – Allmän miljö- och naturvård. Lägg därtill ökade satsningarna på järnvägen, sänkningen av kostnader för reparationstjänster och småskalig solenergi, höjning av miljöskatterna med mera så kan man som miljöpartist sträcka på sig – vi gör Sverige grönare!

Regeringen både utökar och förlänger satsningarna inom klimatklivet och stadsmiljöavtalen. Nästa år blir det även mer pengar till klimatanpassning, giftfri miljö och marina reservat. Och redan i år anslås mer pengar till skogsskydd. De 250 miljoner som i våras aviserades skulle skjutas fram till 2017 på grund av de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet kommer nu tillbaka in i årets budget i höständringsbudgeten. En glädjande nyhet som bland annat WWF och Supermiljöbloggen observerat.

Jämställdhet

Och så var det detta med jämställdheten. Kvotering till bolagsstyrelser, mer pengar till arbete mot mäns våld mot kvinnor och en jämställdhetsmyndighet. Äntligen! För övrigt tycker jag att den myndigheten borde läggas i Karlstad.

Som sagt – den här budgeten ska bli kul att debattera, försvara och ta beslut om. Här finns mycket annat viktigt att återkomma till. Som att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag på moderniserad terränglagstiftningen för att minska skador och störningar i vår natur. Det motionerade jag om förra året. Skönt att inte behöva göra det igen!

/Stina Bergström, riksdagsledamot Värmland

Källa: En budget för välfärd, miljö och jämställdhet

Annonser

Träffa oss på Stora Torget

Idag, i vissa delar av Karlstad Centrum klockan 16.00 kan ni träffa på Grön Ungdom och Miljöpartiet som delar ut mellanmålspåsar. Vi pratar om patriakala strukturer, intersektionalitet och hur måste arbeta vidare för att nå ett jämställt samhälle. Varje år har det blivit lite bättre i olika delar av ämnet, men vi är långt i från klara.

pinmaskinSyntolkning: En svartvit bild av en maskin som gör pins, i maskinen ligger en påbörjad pin med tecknet för kvinna. Foto: aleeserydlund (instagram)

“När kompetens kommer före identitet eller kön, då är vi en god bit på väg. Vi är inte klara än.” – Aleese Rydlund

Ha en fin dag, fortsätt kämpa för tillsammans kan vi förändra! Om vi inte ses, så kommer här lite olika lästips:

http://www.mp.se/karlstad/jamstalldhet-och-jamlikhet

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/SCB-har-koll-pa-jamstalldheten

/Aleese Rydlund, ordförande MP Värmland och ledamot ledningsgruppen MP Karlstad

Jag tycker det känns väldigt bra att vara man i MP-Karlstad

I dagens VF intervjuas Asso Zand och Jan Grönqvist som är kritiska till MP-Karlstads jämställdhetspolitik. De tycker att det är svårt att vara män i MP-Karlstad och att deras kompetens som äldre män inte tas till vara.

Jag håller inte med. Vi män släpps fram och får ungefär hälften av platserna i olika nämnder och bolag.  Det är bra. Jag tycker det känns väldigt bra att vara man i MP-Karlstad.

Jämställdhet är en viktig fråga för Miljöpartiet. Vi kämpar för rättvisa löner och att yrken och positioner i samhället ska fördelas utifrån kompetens istället för att besättas enligt gamla könsroller. Vi vill ha rättvist fördelad föräldraförsäkring och en blandning av kön, åldrar och kompetenser i alla forum där samhället och näringslivet styrs. Vi vill helt enkelt ha ett jämställt samhälle oavsett kön, ålder eller sexuell läggning. Därför är det viktigt för oss i MP-Karlstad att vi fördelar poster inom såväl partiet som i kommunens nämnder på ett bra sätt. Valberedningen har eftersträvat lika inflytande för kvinnor och män. Vi är inte riktigt där men vi är på god väg.

Så kom igen nu Asso Zand och Jan Grönqvist. Sluta att skicka mejl till tidningarna om att det är för många bra kvinnor i MP-Karlstad. Gläd er åt det istället. Kom med och jobba tillsammans med oss andra för ett hållbart samhälle.  Både ekologiskt och socialt.

 

Per-Inge Lidén

Man och språkrör för MP-Karlstad

 

Hur ska vi bli bättre på jämställdhet och mångfald i Miljöpartiet?

Som politiker är det lätt att ha åsikter och ställa krav på att organisationer och företag ska förändra och förbättra sig på ett eller annat sätt. Jämställdhet och mångfald är ett sådant område där jag som grön feministisk politiker självklart vill använda de styrmedel som finns till buds för att rätta till den rådande obalansen i samhället. Att idrottsföreningar som lyfter kommunala medel ska arbeta aktivt mot sexism, rasism och homofobi och att bolagsstyrelser ska kvoteras utifrån kön är exempel på detta.

Vi politiker behöver också granska oss själva och ta itu med de strukturer som styr våra interna organisationer. För Miljöpartiet i Värmland och Karlstad är vårt mål att representeras av en jämn könsfördelning och en mångfald av människor på våra förtroendeuppdrag. Vid granskning direkt efter ett val ser fördelningen ur jämställdhet och mångfaldssynpunkt relativt bra ut men vid en granskning i slutet av en mandatperiod är fördelningen skevare. Detta kan bero på att inom Miljöpartiet, liksom många andra politiska partier, är det unga kvinnor och utrikes födda som tenderar att avsluta sina förtroendeuppdrag innan mandatperiodens slut. Det här vill vi i Miljöpartiet ändra på och inleder därför ett projekt för att utbilda oss själva och för att stötta yngre, kvinnor och utrikes födda att vilja ta och stanna kvar på olika förtroendeuppdrag för partiet.

Startskottet för projektet går den 11 april i och med att Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz kommer till Karlstad och föreläser.

Välkommen till en givande föreläsning!

Datum: Lördagen den11/4 2015

Adress: Lagergrensgatan 2

Klockan: 13.00-15.00

Frågor: eleanor.lundman[a]mp.se

/Eleanor Lundman, kommunfullmäktigeledamot