Miljöpartiet vill att Karlstads flygplats läggs ner

Kopia av Instagram & Facebook.png

Under hela flygplatsens historia har Miljöpartiet drivit på att förnybara bränslen ska användas vid tankning och krävt att flygplatsen ska gå runt på egna medel. Därför har Miljöpartiet alltid sagt nej till subventioner av flyglinjer.

Idag på årsmötet behandlade medlemsmötet en motion från Grön Ungdom och beslutade att Miljöpartiet i Karlstad ska verka för att Karlstads flygplats läggs ner i nuvarande form. Med undantag för att ambulansflyg och annan samhällsviktig trafik fortsatt kan bedrivas, ser vi flera anledningar till att lägga ner flygplatsen i nuvarande form.

Klimatet; klimatkrisen är akut och vi behöver vidta åtgärder omedelbart för att minska utsläppen.

Ekonomin; det är inte försvarbart att lägga 30 miljoner kronor om året på ett resande som inte är hållbart. Det finns redan idag utmärkta förbindelser med direktbuss och tåg till Arlanda på 3-4 timmar från Karlstads centrum.

Om kommunen vill lägga medel från bolagssektorn på infrastruktur så vore det bättre att de resurserna läggs på hållbara transporter. Tills flygplatsen läggs ner är det viktigt att de ambitiösa hållbarhetskraven i ägardirektiven följs och att flyget står för sina egna kostnader.

Vi bygger mer i trä

Framöver tänker vi fortsätta jobba för att ännu fler byggnader uppförs i trä. Vår förhoppning är att fler aktörer kommer se fördelarna med att bygga hållbart, skriver Henrik Lander med flera.

Vi i det blågröna styret i teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun är glada över att vi bygger allt fler av kommunens fastigheter i trä. Trä som byggnadsmaterial medför stora miljövinster då det är en förnyelsebar resurs som resulterar i mindre utsläpp av växthusgaser än vid traditionella materialval.

Värmland är ett skogslän med god tillgång på virke och här finns kunskap och erfarenhet inom området. Förutom att trä är bra ur klimatsynpunkt så ger träbyggnader mer hälsosamma inomhusmiljöer för dem som vistas där. Forskning visar att sjukhus av trä kan ge färre sjukdagar och att skolmiljöer med mycket trä gör att elever kan fokusera bättre. Dessutom är det relativt lätt, hållfast och vackert.

Just nu har vi flertalet förskolor som byggs i trä i Karlstad. Förskolan Lotsen i Inre hamn är ett tydligt exempel på hur vi ser till att inte bara det yttre är av trä, utan hela konstruktionen från insidan och ut. Samtidigt byggs också den nya förskolan på Jakobsberg och Norrstrand av trä och detsamma gäller för ”Samlokalisering Kronoparken” som innehåller en ny byggnad för bibliotek och fritidsgård.

Framöver tänker vi fortsätta jobba för att ännu fler byggnader uppförs i trä. Vår förhoppning är att fler aktörer kommer se fördelarna med att bygga hållbart. Vi har allt att vinna på en levande kommun där träbyggandet möjliggör fler lokala jobb och samtidigt värnar vår miljö.

För de blågröna partierna i teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun

Henrik Lander (C)
Monika Bubholz (MP)
Mats Bergman (M)
Rebecka Ingsmy (M)
Magnus Tuneld (L)
Jan Länsberg (KD)
Siv Wittengård (M)
Ulf Dahlby (M)
Jan-Olof Jacobsson (C)
Cecilia Lindström (MP)
Peter Kaka Nilsson (L)
Johan Lokander (KD)

Debattartikeln publicerades i NWT den 14 februari 2020

Engagera dig för att göra skillnad

Det är lätt att känna oro, vanmakt och sorg när nyhetsrapporteringen nu fylls av katastrofrapporteringar från både Australien och Indonesien. Bränder och översvämningar som raserar tillvaron för människor, djur och natur.

Ett tips som klimatexperter och psykologer brukar ge för hur privatpersoner bäst kan agera för att leva mer klimatsmart är att engagera sig i en organisation.

Vi måste engagera oss för att kunna göra skillnad på riktigt. Att vara med i en förening eller i ett parti som driver på opinionen och lägger skarpa förslag inom miljö- och klimatområdet har långt större effekt än om en enskild person gör samma sak.

Dessutom finner man förhoppningsvis personer som delar samma intresse och där diskussioner och personliga samtal leder till en känsla av att man inte är ensam och att det faktiskt går att göra stora saker när en hel organisation driver frågorna framåt.

Forskning visar också att klimatoro minskar när man engagerar sig i frågan. Ännu mer intressant är det att barn till personer som engagerar sig är mindre oroliga för klimatet än andra barn.

Så engagera dig om du har möjlighet! I en förening eller i ett parti som står nära dina värderingar. Det kan vara i Miljöpartiet men det kan också vara i ett annat parti eller förening. Det behövs många goda krafter i partierna och föreningarna för att jobba för en grönare framtid.

Monika Bubholz
Språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Debattartikeln publicerades i VF den 12 januari 2020

Vi firar största miljöbudgeten i Sveriges historia

Våra språkrör Per-Inge Lidén och Monika Bubholz firar att vi fått Sveriges största klimat- och miljöbudget någonsin.

Här är en samling av några av de gröna satsningar som Miljöpartiet fått igenom i regeringen.

 • Minskade utsläpp i hela landet via Klimatklivet
 • Fler skogar skyddas från att huggas ned
 • Mer pengar till naturreservat och nationalparker
 • Återskapande av våtmarker
 • Vi rustar upp vandringslederna i hela Sverige
 • Vi räddar våra bin och andra pollinatörer
 • Hotade arter räddas
 • Naturvårdsverket och länsstyrelserna får mer pengar för tillsyn
 • Vård och skydd av värdefull natur
 • Satsningar på att Östersjön ska må bättre
 • Pengar till att säkra rent vatten
 • Sanering av miljöfarliga vrak
 • Nytt stöd till grönare städer
 • Klimatredovisning av nybyggda hus
 • Pengar till att stödja industrin att ställa om och bli klimatsmartare
 • Fler möjligheter att ladda sin elbil
 • Fler biogasmackar
 • Nytt stöd för eldrivna lastbilar och arbetsmaskiner t ex traktorer
 • Bonus till den som köper en klimatsmartare bil
 • Satsning på tågförbindelser i hela Sverige
 • Nattåg till Jämtland och norra Norrland
 • Nattåg till Europa, med dagliga avgångar till flera huvudstäder
 • Mer gods ska transporteras till sjöss istället för med lastbil
 • Stöd till att kunna sätta solceller på sitt tak
 • Utredning om skatt på engångsartiklar
 • Ny skatt på plastpåsar införs
 • Ny skatt på förbränning av avfall