Nej till extern köphandel på Monsénsberget

Miljöpartiet är emot en ny handelsetablering på Monsénsberget. Vi anser att det är stor risk att centrumhandeln tar skada av ytterligare ett externt köpcentrum.

Miljöpartiet vill att Karlstad ska ha ett attraktivt centrum med många olika affärer, med caféer och restauranger för olika plånböcker och med platser för spontana möten. Vi anser att dagens beslut i Kommunstyrelsen att öppna upp en ny etablering av externhandel vid Monsénsberget innebär stor risk för att centrum utarmas och att fler butiker måste stängas. Det innebär en stor risk att centrums attraktivitet sjunker både för karlstadsbor och turister.

Handelsutredningar som har genomförts de senaste åren har rekommenderat kommunen att koncentrera shoppingutbudet till stadskärnan och Bergviks köpcentrum.

Det skulle vara bra om större skrymmande handel som bygghandel kunde öka i Karlstad, men så som plan- och bygglagen är utformad är det inte möjligt att styra vilken typ av handel som får ske enligt en detaljplan (med undantag av livsmedel).

Det är därför stor risk att den nya etableringen på Monsénsberget inte blir ett komplement till den handel som redan finns utan istället kommer att rymma affärer som konkurrerar med centrum och Bergviks köpcentrum.

Dessutom skapar ytterligare ett externt köpcentrum med mer biltrafik. Detta i en tid då vi snarare behöver minska användningen av fossilt drivna bilar utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

Det är möjligt att vi, om invånarantalet i Karlstad ökar ordentligt och när marknaden har stabiliserats gällande e-handel, omprövar vår ställning till ytterligare externa köpcentrum. Men utifrån de förhållanden som finns idag så är det olämpligt och riskerar att allvarligt skada centrums attraktivitet.

Monika Bubholz (1 av 1)-2

Monika Bubholz, språkrör MP Karlstad

Annonser

Ingen mer Gravaled!

På gårdagens kommunstyrelse beslutades att lägga ned utredningen om Gravaleden. Därmed avslutas ärendet – det blir ingen Gravaled!

I valet 2014 tog Kristdemokraterna upp frågan om att bygga Gravaleden igen (efter att den legat i träda i drygt 15 år) och Miljöpartiet gick emot förslaget direkt. För drygt två år sedan lade vi, tillsammans med den övriga politiska majoriteten, ett initiativ om att utreda frågan om verksamhetsmark vid Grava/Ilanda ordentligt. Förra hösten kom utredningen tillbaka och visade på stora kostnader och stor miljöpåverkan om Gravaleden skulle byggas. Vi och Liberalerna sa nej till fortsatt utredning av Gravaleden.

Nu kom utredningen tillbaka igen. Att bygga en Gravaled skulle kosta ungefär 85 miljoner kronor, fler berörs negativt av buller från en ny motorled och får negativ inverkan på miljö och natur. Därför var det rätt självklart att säga nej och avsluta utredningen helt och hållet. En majoritet av kommunstyrelsen tyckte också att idén ska läggas ner och så blev beslutet! Äntligen begravs Gravaleden!

 

Betraktelse om cykelstaden

Cyklade utefter Klarälven ner mot stan. 9 km fin cykelväg längs älven. Ett skönt sätt att börja dagen på. Att cykla är bra för hälsan. Det blir mer plats för människor istället för dyra trafiklösningar. Luften blir renare och skönare att andas. Ungarna kan få motion och mamma och pappa behöver inte curla och skjutsa hela tiden.

Karlstad är en riktigt fin cykelstad. Vi har en politisk vilja att den ska bli ännu bättre. Vi har en genomarbetad cykelplan. Och vi snackar inte bara. Vi levererar. Vi är beredda att lägga pengar i det här. Nu bygger vi en cykelramp upp på Borgmästarbron vid E18. Imorgon stängs Packhusgatan av fyra dagar för att bygga färdigt en cykelbro. I programmet för Tingvallastaden ska det bli enkelt och säkert att cykla i centrum.

Själv drömmer jag om att också bygga samman staden med våra mindre tätorter. Bra cykelvägar till Vålberg och Skattkärr. Det kommer. Och du. Ta en cykeltur. Det är skönt. Och vädret är ju så vackert.

/Per-Inge Lidén, språkrör

Källa: Cykelstaden Karlstad