Ingen mer Gravaled!

På gårdagens kommunstyrelse beslutades att lägga ned utredningen om Gravaleden. Därmed avslutas ärendet – det blir ingen Gravaled!

I valet 2014 tog Kristdemokraterna upp frågan om att bygga Gravaleden igen (efter att den legat i träda i drygt 15 år) och Miljöpartiet gick emot förslaget direkt. För drygt två år sedan lade vi, tillsammans med den övriga politiska majoriteten, ett initiativ om att utreda frågan om verksamhetsmark vid Grava/Ilanda ordentligt. Förra hösten kom utredningen tillbaka och visade på stora kostnader och stor miljöpåverkan om Gravaleden skulle byggas. Vi och Liberalerna sa nej till fortsatt utredning av Gravaleden.

Nu kom utredningen tillbaka igen. Att bygga en Gravaled skulle kosta ungefär 85 miljoner kronor, fler berörs negativt av buller från en ny motorled och får negativ inverkan på miljö och natur. Därför var det rätt självklart att säga nej och avsluta utredningen helt och hållet. En majoritet av kommunstyrelsen tyckte också att idén ska läggas ner och så blev beslutet! Äntligen begravs Gravaleden!

 

Betraktelse om cykelstaden

Cyklade utefter Klarälven ner mot stan. 9 km fin cykelväg längs älven. Ett skönt sätt att börja dagen på. Att cykla är bra för hälsan. Det blir mer plats för människor istället för dyra trafiklösningar. Luften blir renare och skönare att andas. Ungarna kan få motion och mamma och pappa behöver inte curla och skjutsa hela tiden.

Karlstad är en riktigt fin cykelstad. Vi har en politisk vilja att den ska bli ännu bättre. Vi har en genomarbetad cykelplan. Och vi snackar inte bara. Vi levererar. Vi är beredda att lägga pengar i det här. Nu bygger vi en cykelramp upp på Borgmästarbron vid E18. Imorgon stängs Packhusgatan av fyra dagar för att bygga färdigt en cykelbro. I programmet för Tingvallastaden ska det bli enkelt och säkert att cykla i centrum.

Själv drömmer jag om att också bygga samman staden med våra mindre tätorter. Bra cykelvägar till Vålberg och Skattkärr. Det kommer. Och du. Ta en cykeltur. Det är skönt. Och vädret är ju så vackert.

/Per-Inge Lidén, språkrör

Källa: Cykelstaden Karlstad

Nej till Gravaleden på kommunstyrelsen

På kommunstyrelsen igår röstade Miljöpartiet och Liberalerna emot en fortsatt utredning av Gravaleden. Samtliga andra partier röstade för.

Utredningen visar att Gravaleden inte behövs trafikmässigt. Gravaleden skulle heller inte lösa trafikproblemen på Ilandavägen och bör därför avföras. Istället bör en fortsatt utredning fokusera på buller, skoltrafik, hastigheter och genomfartstrafik på Ilandavägen, för att lösa de problem som finns där.

  • Vi vill inte se mer trafik här. Mer trafik ger ökade klimatutsläpp och strider våra klimat- och miljömål om att minska utsläppen från transportsektorn, som vi fattat beslut om i full politisk enighet, säger kommunalråd Maria Frisk (MP).

Utredningen som gjorts konstaterar att I2-skogen är viktig både för friluftslivet och för naturen med flera områden med höga naturvärden och biotopskydd. I tidigare fattade beslut utpekas dessutom I2-skogen som ett blivande naturreservat.