Tack Karlstad för en grön valrörelse

41554488_2109053302439776_1393155612635824128_n.jpg
Tack för ert förtroende och tack för alla röster.

Vi har haft en fantastiskt rolig valrörelse. Varje röst som vi har fått räknas och stärker oss i vårt mål om att utveckla Karlstad till en grönare och mer hållbar kommun.

Vi hade såklart sett ett än starkare valresultat. Men vi kommer att kämpa på överallt där vi är med långsiktiga strävsamma förslag om miljö, solidaritet och omsorg om människor och natur. En glädje är att vi här i Karlstad har varit fler medlemmar än vid förra valet som jobbat i valrörelsen, pratat med folk och engagerat sig. Det bådar gott inför framtiden.

Till alla som har kämpat vill vi säga tack. Och till alla andra: Nu laddar Miljöpartiet om för att driva viktiga frågor också i framtiden.

Monika Bubholz
Per-Inge Lidén
Språkrör Miljöpartiet Karlstad

Våra kandidater till Kommunfullmäktige

Inför valet har Miljöpartiet Karlstad valt att lägga ut en rad presentationer av våra kandidater till Kommunfullmäktige på vår Facebook-sida. De publiceras med några dagars mellanrum, för att visa vilken bredd av gröna kandidater vi har för alla som är nyfikna att rösta på Miljöpartiet.

Gruppbild Karlstad pp.jpg
Våra topp-sex kandidater, från vänster till höger: Cecilia Lindström, Robert Halvarsson, Monika Bubholz, Per-Inge Lidén, Anna Wilén och Torbjörn Nilsson. Foto: Daniel Johansson

Det finns många anledningar att vara grön. Tillsammans vill vi i Miljöpartiet Karlstad skapa en hållbar utveckling utifrån vårt valmanifest:

Med Miljöpartiet i styret har Karlstad fått fossilbränslefri fjärrvärme, Sveriges bästa fossilbränslefria kollektivtrafik, miltals med nya cykelvägar, fler friluftsområden m m. Nu vill vi fortsätta att utveckla Karlstad – den goda, gröna staden:

Karlstad – föregångare i klimatarbetet. Nu.
Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp. Klimatet väntar inte. Vi gör vad vi kan. Nu.

100 miljoner mer till barnen. Nu.
Satsa mer på skola och förskola, med fler lärare och specialpedagoger, bättre fritidsaktiviteter, och fler familjecentraler.

Bygg promenadvänligt – och grönt. Nu.
Bygger vi tätare får många närmre till jobbet, affären, skolan och kulturen. För att må bra behöver vi en hälsosam miljö med nära till gräsmattor, buskar och träd. Så många som möjligt ska lätt kunna gå och cykla till det mesta – självklart också till parker, närnatur och vacker arkitektur!

Här följer länkar till våra kandidatpresentationer, fler publiceras allteftersom:
Monika Bubholz
Per-Inge Lidén
Anna Wilén
Torbjörn Nilsson
Cecilia Lindström
Robert Halvarsson
Kristin Andersson
Birgitta Westlund
Sebastian Örgesvik
Eleanor Lundman
Ulrik Scheller
Jan Kardemark
Klas Blid
Gunnel Kardemark
Patrik Hamberg
Lars Karlsson

Miljöpartiet i Karlstads handlingsprogram 2018-2022

Idag har vi presenterat vårt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Vi satsar på att stärka Karlstad till att bli en attraktiv och hållbar kommun, där barnen är i centrum.

MP Karlstad foto handlingsprogrammet .jpg
Fyra av våra kommunfullmäktigekandidater presenterar vårt handlingsprogram. Gunnel Kardemark, Cecilia Lindström, Anna Wilén och Monika Bubholz. Foto: Robert Halvarsson

Våra viktigaste frågor är:

💚Karlstad – föregångare i klimatarbetet. Nu.
Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp.

💚100 miljoner mer till barnen. Nu.
Satsa mer på skola och förskola, med fler lärare och specialpedagoger, bättre fritidsaktiviteter, och fler familjecentraler.

💚Bygg promenadvänligt – och grönt. Nu.
Bygger vi tätare får många närmre till jobbet, affären, skolan och kulturen. För att må bra behöver vi en hälsosam miljö med nära till gräsmattor, buskar och träd. Så många som möjligt ska lätt kunna gå och cykla till det mesta – självklart också till parker, närnatur och vacker arkitektur!

Vill du läsa mer om vad vi kommer driva för frågor under denna mandatperiod, klicka här:
MP Karlstads handlingsprogram 2018-2022

Skutberget rymmer både sagor och friluftsliv

Miljöpartiet Karlstad gillar Skutberget – där Vänerhavet möter Sörmons ljusa skogar har Karlstads kommun under lång tid sökt efter en temapark som passar barnfamiljer, samtidigt som Skutbergets unika värden varsamt hanteras och utvecklas.

När Muminprojektet kom på tal var Miljöpartiet Karlstad försiktigt positiva till att ta fram en detaljplan för att se hur det skulle kunna passa in i området. Vi stödde kravet på ett visionsarbete för att utveckla övriga delar av området – med en skyndsam behandling av vår gamla idé om kommunalt naturreservatsskydd.

Parallellt med denna hållning har vi inväntat fördjupat kunskapsunderlag för att kunna låta medlemmarna ta ställning till detaljplanen utifrån fakta. Därför har vi väntat med slutligt ställningstagande tills detaljplan och visionsarbete är ute på samråd – så vi vet vad vi har att ta ställning till.

Det är en svår och komplex fråga, Miljöpartiets medlemmar har olika åsikter. Efter en demokratisk process där alla medlemmar fått yttra sig och rösta beslöts att säga ja till förslaget om detaljplan för temapark med tillägg att badviken görs tillgänglig både för besökare till temaparken och för övriga besökare på skutbergsområdet.

Vid mötet fanns också en betydande minoritet som hade avvikande åsikt och ville säga nej till förslaget om en temapark på området. Miljöpartiet i Karlstad har en lång tradition av medlemsdemokrati. Att sådana här frågor beslutas på medlemsmöten är inte ovanligt för partiet.

– Det är någonting vi är stolta över och som vi ser som positivt. Demokrati ska få ta plats och innebär att vi som företrädare för partiet under vänskapliga former får argumentera för och emot i sakfrågan, säger Per-Inge Lidén, språkrör för Miljöpartiet Karlstad.

– Vi ser att inriktningen är bra – att lära barn gilla läsning, berättelser och natur. Skogen bevaras och parkeringsplatsen förläggs norr om området som används idag. Vi anser dock att området för temaparken sträcker sig något för långt söderut – vi vill dra gränsen strax norr om den vik med sandstrand som finns på östsidan, säger Per-Inge Lidén.

Miljöpartiet vill fortsätta utveckla den goda gröna staden genom att säkra flera naturreservat i kommunen. Bland annat vid Skutberget, I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset, Ölmans ravinskogar och delar av Jäverön. Naturtyper som är viktiga för biologisk mångfald ska vi kunna lita på, liksom viktiga natur-, kultur- och friluftsmiljöer som är till glädje för människor.