Miljöpartiet vill att Karlstads flygplats läggs ner

Kopia av Instagram & Facebook.png

Under hela flygplatsens historia har Miljöpartiet drivit på att förnybara bränslen ska användas vid tankning och krävt att flygplatsen ska gå runt på egna medel. Därför har Miljöpartiet alltid sagt nej till subventioner av flyglinjer.

Idag på årsmötet behandlade medlemsmötet en motion från Grön Ungdom och beslutade att Miljöpartiet i Karlstad ska verka för att Karlstads flygplats läggs ner i nuvarande form. Med undantag för att ambulansflyg och annan samhällsviktig trafik fortsatt kan bedrivas, ser vi flera anledningar till att lägga ner flygplatsen i nuvarande form.

Klimatet; klimatkrisen är akut och vi behöver vidta åtgärder omedelbart för att minska utsläppen.

Ekonomin; det är inte försvarbart att lägga 30 miljoner kronor om året på ett resande som inte är hållbart. Det finns redan idag utmärkta förbindelser med direktbuss och tåg till Arlanda på 3-4 timmar från Karlstads centrum.

Om kommunen vill lägga medel från bolagssektorn på infrastruktur så vore det bättre att de resurserna läggs på hållbara transporter. Tills flygplatsen läggs ner är det viktigt att de ambitiösa hållbarhetskraven i ägardirektiven följs och att flyget står för sina egna kostnader.

Vi vill leda Karlstad in i 2020-talet

Vi har erfarenhet av att arbeta tillsammans för Karlstadsbornas bästa och kommer fortsätta det utvecklingsarbetet med höga ambitioner och fokus på ordning och reda i ekonomin, skriver representanter för det blågröna styret i Karlstads kommun.

Nu är valet klart och det politiska styret har klarnat – åtminstone i Karlstads kommun – och vi är glada och tacksamma över förtroendet vi fått från Karlstadsborna. Vi i det blågröna styret: Moderaterna, Centern, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har tillsammans styrt kommunen under två tidigare mandatperioder. Vi har erfarenhet av att arbeta tillsammans för Karlstadsbornas bästa och kommer fortsätta det utvecklingsarbetet med höga ambitioner och fokus på ordning och reda i ekonomin. Vi är samtidigt ödmjuka inför uppdraget; samhället förändras och Karlstad växer vilket ger nya utmaningar – utmaningar som vi är redo att möta.

Karlstad ska vara en kommun där alla, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska ha förutsättningar att kunna leva ett bra liv. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, det viktiga är vart du är på väg. Det är viktigt att alla Karlstadsbor känner sig delaktiga i det som händer i kommunen och vi behöver utveckla medborgardialogen och det demokratiska samtalet. Det är tillsammans med föreningar, företag och medborgare som vi kan utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Vägen till ett självständigt liv börjar med en bra utbildning och en egen försörjning. Karlstad är en kunskapskommun med utbildningar på alla nivåer, från grundskola till universitet, folk- och yrkeshögskola. Vi vill se ytterligare samarbeten för att vässa kompetensförsörjningen för att ge den som utbildat sig här ett framtida jobb, men även ge fler som står utan ett jobb en möjlighet till försörjning.

Våra barn och elever är värda en trygg skola med bra undervisning. För att klara det uppdraget samtidigt som det är brist på pedagogisk personal behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska vara en bra arbetsmiljö både för personal och för elever. Vi vill bland annat utveckla elevhälsan för att stötta barn och elever som behöver stöd.

Karlstad ska vara en stad där det är attraktivt och lätt att etablera eller starta företag. Vi ser Karlstad som ett viktigt nav mellan Stockholm och Oslo. Företag, stora som små, har stora fördelar av att etablera sig här. Vi vill vara en innovationsrik kommun där vi omfamnar nya lösningar för att lösa framtida utmaningar. En utmaning är de stora miljö- och klimatproblem vi står inför. Vi vill att Karlstad ska vara en föregångare, exempelvis genom satsningar på solel, fler fossilfria transporter och att bygga mer hållbart.

För att alla Karlstadsbor ska ha en trygg vardag är det viktigt att det finns bostäder som passar i alla skeden av livet. Ingen vill flytta ifrån sitt sociala nätverk på ålderns höst. Därför behöver vi bygga bostäder som är anpassade för äldre även i våra mindre tätorter. I Karlstad ska det finnas bostäder i olika upplåtelseformer och i olika miljöer. Vi vill att naturen, kulturen och friluftslivet ska vara ett signum för Karlstad.

Vem man är, vilket kön, religion eller sexuell läggning man har ska inte spela någon roll. Alla ska kunna känna trygghet. Jämställdhet och mångfald är grunden för att vi ska kunna bygga en kommun för alla.

Personer som är utsatta för hedersvåld och våld i nära relationer ska få stöd, hjälp och skydd. Som kommun vill vi vara ett föredöme inom mångfald och jämställdhet.

Karlstad står inför en mängd utmaningar men vi ser också möjligheter som vi vill ta oss an med nya insikter, nya arbetssätt och ny energi. Så, tack för förtroendet. Vi i det blågröna styret har den erfarenhet, kompetens och den energi som krävs för att styra Karlstad de kommande fyrande åren. Vi vill leda Karlstad in i 2020-talet.

Det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)
Alexander Torin (M)
Frida Pettersson (C)
Monika Bubholz (MP)
Niklas Wikström (L)
Erik Nilsson (KD)

Debattartikeln publicerades i NWT den 25 oktober 2018

Tack Karlstad för en grön valrörelse

41554488_2109053302439776_1393155612635824128_n.jpg
Tack för ert förtroende och tack för alla röster.

Vi har haft en fantastiskt rolig valrörelse. Varje röst som vi har fått räknas och stärker oss i vårt mål om att utveckla Karlstad till en grönare och mer hållbar kommun.

Vi hade såklart sett ett än starkare valresultat. Men vi kommer att kämpa på överallt där vi är med långsiktiga strävsamma förslag om miljö, solidaritet och omsorg om människor och natur. En glädje är att vi här i Karlstad har varit fler medlemmar än vid förra valet som jobbat i valrörelsen, pratat med folk och engagerat sig. Det bådar gott inför framtiden.

Till alla som har kämpat vill vi säga tack. Och till alla andra: Nu laddar Miljöpartiet om för att driva viktiga frågor också i framtiden.

Monika Bubholz
Per-Inge Lidén
Språkrör Miljöpartiet Karlstad

Våra kandidater till Kommunfullmäktige

Inför valet har Miljöpartiet Karlstad valt att lägga ut en rad presentationer av våra kandidater till Kommunfullmäktige på vår Facebook-sida. De publiceras med några dagars mellanrum, för att visa vilken bredd av gröna kandidater vi har för alla som är nyfikna att rösta på Miljöpartiet.

Gruppbild Karlstad pp.jpg
Våra topp-sex kandidater, från vänster till höger: Cecilia Lindström, Robert Halvarsson, Monika Bubholz, Per-Inge Lidén, Anna Wilén och Torbjörn Nilsson. Foto: Daniel Johansson

Det finns många anledningar att vara grön. Tillsammans vill vi i Miljöpartiet Karlstad skapa en hållbar utveckling utifrån vårt valmanifest:

Med Miljöpartiet i styret har Karlstad fått fossilbränslefri fjärrvärme, Sveriges bästa fossilbränslefria kollektivtrafik, miltals med nya cykelvägar, fler friluftsområden m m. Nu vill vi fortsätta att utveckla Karlstad – den goda, gröna staden:

Karlstad – föregångare i klimatarbetet. Nu.
Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp. Klimatet väntar inte. Vi gör vad vi kan. Nu.

100 miljoner mer till barnen. Nu.
Satsa mer på skola och förskola, med fler lärare och specialpedagoger, bättre fritidsaktiviteter, och fler familjecentraler.

Bygg promenadvänligt – och grönt. Nu.
Bygger vi tätare får många närmre till jobbet, affären, skolan och kulturen. För att må bra behöver vi en hälsosam miljö med nära till gräsmattor, buskar och träd. Så många som möjligt ska lätt kunna gå och cykla till det mesta – självklart också till parker, närnatur och vacker arkitektur!

Här följer länkar till våra kandidatpresentationer, fler publiceras allteftersom:
Monika Bubholz
Per-Inge Lidén
Anna Wilén
Torbjörn Nilsson
Cecilia Lindström
Robert Halvarsson
Kristin Andersson
Birgitta Westlund
Sebastian Örgesvik
Eleanor Lundman
Ulrik Scheller
Jan Kardemark
Klas Blid
Gunnel Kardemark
Patrik Hamberg
Lars Karlsson