Europeiska gröna partiet kommer till Karlstad

Det är nästan tio år sedan European Green Party hade kongress i Sverige. Nu är det klart att man kommer till Karlstad CCC!

European Green Party (EGP) håller två rådsmöten årligen, i städer som Liverpool, Madrid och Paris. Partistyrelsen i Miljöpartiet de gröna har ansökt hos EGP att få anordna ett rådsmöte och pekat ut Karlstad som lämplig plats. Nu är det klart att EGP valt Karlstad CCC och det är första gången ett europeiskt parti anordnar ett formellt beslutsmöte i Karlstad. Kongressen går av stapeln den 24-26 november i år och kommer att samla 300-400 ombud och politiker från ett 30-tal europeiska länder på Karlstad CCC.

I Nederländerna gjorde de gröna nyligen ett kanonval och i Österrike har just världens första folkvalda gröna president svurits in. Det visar att det finns utrymme för en progressiv röst som tar framtiden på allvar. Det blir roligt att välkomna gröna vänner hit och lära av de gröna framgångarna i Europa. 

– Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet

MP Värmland säger nej till sammanslagning med Västra Götaland

Få har nog undgått att se regionindelningen, eller regionfrågan som vi kan kalla den. Miljöpartiet har satt igång en namninsamling tillsammans med Moderaterna om att folkomrösta om Värmland ska tillhöra Västra Götaland. Här finns en inlägg från MP Värmland som klargör våra ståndpunkter.

Om du är intresserad av att delta i namninsamling eller skriva på -kontakta oss genom att mejla karlstad[a]mp.se

 

Miljöpartiet de gröna i Värmland

Miljöpartiet i Värmland avvisar bestämt förslaget om att Värmlands län och landsting slås samman med Västra Götaland. Det är huvudbudskapet i ett yttrande som partidistriktet skickat till Finansdepartementet.

– Om Värmland ska slås samman med andra län, så är det bästa för Värmlands utveckling att vi får höra ihop med Örebro, Västmanland och Södermanland. Framför allt vore det olyckligt om Värmland och Örebro hamnar i olika storregioner, säger Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland.

I yttrandet ger Miljöpartiet en rad argument för varför en sammanslagning österut vore bättre för Värmland:

* Den viktigaste utvecklingsfrågan för Värmland är att få investeringar till stråket Stockholm-Karlstad-Oslo, och detta starka intresse har vi gemensamt med Örebro, Västmanland och Södermanland.

* Sjukvården i Värmland har ett väl fungerande samarbete med Örebro och Uppsala, bland annat kring läkarutbildningen i Örebro som är viktig för att klara läkarförsörjningen till Värmland.

* Arbetspendlingen från Värmland är betydligt…

View original post 324 fler ord

På väg att uppfylla våra vallöften

valmanifestUnder kongressen partiet lyfter fram sina vallöften för att se vad som genomförs, vad som är på gång och vad som inte lyckats. Det är en bra lista över saker som faktiskt, trots bilden av en haltande regering, genomförts av den grönröda regeringen.

Valmanifestet innehöll 221 punkter. Bland annat lovade Miljöpartiet att jobba för minskade klimatutsläpp, fler jobb och att ge varje elev mer tid med sina lärare. Halvvägs genom mandatperioden är två tredjedelar av löftena uppfyllda eller på väg att uppfyllas!

Ett av de allra viktigaste är att påbörja det klimatpolitiska ramverket, men tack vare att Miljöpartiet sitter i regering har det har blivit enklare att vara miljövän, arbetslösheten bland unga minskar och vi har brutit de negativa trenderna i skolan.

Måluppfyllnad:

  • 89 löften har uppfyllts.
  • 64 löften är på väg att uppfyllas.
  • 59 löften går inte att utvärdera än.
  • 9 löften kommer inte att uppfyllas.

Partisekreterare på sitt sista avdelningsbesök

På kongressen i Karlstad 2011 valdes Anders Wallner till Miljöpartiets partisekreterare. Vi (inte Växjö) har haft äran att få ha honom på sitt sista avdelningsbesök innan han nu lämnar över sitt uppdrag till en efterträdare imorgon.

Han berättade för, och besvarade frågor från, medlemmar igår om vad som varit störst under dessa fem år.2016-05-12 14.10.35

För några år sedan påbörjades kampanjen 150 000 samtal. Syftet var politikutveckling i samtal med vem som helst, människor på en fest, i en matkö eller intresserade bekanta, för att utveckla det nya partiprogrammet 2014. Enligt Anders är detta ett brett och starkt partiprogram. Bredare än bara miljöfrågor, som många kritiserat oss för att bara fokusera på.

Besök till distriktsstyrelser för att diskutera världens roligaste valår var ännu en viktig och betydelsefull arbetsuppgift. Toppen var EU-valet när partiet blir näst störst procentuellt och mandatmässigt. Sen kom riksdagsvalet som en kalldusch vi inte ville ha, efter mycket hårt slit på alla nivåer.

Men sedan lästes regeringsförklaringen upp av Stefan Löfven den 3 oktober 2014 med grön politik och var en höjdpunkt. Regeringen har fortsatt arbeta efter den, även om det finns en bild att regeringen inte regerar eller får igenom sin egen politik.

Ett år senare slog flyktinguppgörelsen ner och det vet alla att den var oerhört jobbig för Miljöpartiet. Även den senaste tidens ”grävande i oss själva” och granskning har varit jobbiga.

Samtidigt har vi fler medlemmar än innan Anders började, vi sitter i regering, vi har bättre verktyg för att kunna hantera konflikter i avdelningar. Och det finns platser (som i Karlstad och de andra 124 kommunerna samt 18 av 21 landsting/regioner) där Miljöpartiet också är med och styr.

Länk till NWT