Till sist

Till sist från våra tidigare och nuvarande kommunalråd samt gruppen som skrev denna historia.