Vår utåtriktade verksamhet, del 1

Vår utåtriktade verksamhet del 1 följer en redogörelse för interna och externa evenemang som MP Karlstad genomfört under åren: allt ifrån studiebesök och bokbord till politiska manifestationer.