Varför bildades Miljöpartiet?

Varför bildades Miljöpartiet?

Här berättas skälen till varför Miljöpartiet bildades, hur lokalavdelningen i just Karlstad uppstod och partiets interna organisation och utveckling.