Miljöpartiet i Karlstads handlingsprogram 2018-2022

Idag har vi presenterat vårt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Vi satsar på att stärka Karlstad till att bli en attraktiv och hållbar kommun, där barnen är i centrum.

MP Karlstad foto handlingsprogrammet .jpg
Fyra av våra kommunfullmäktigekandidater presenterar vårt handlingsprogram. Gunnel Kardemark, Cecilia Lindström, Anna Wilén och Monika Bubholz. Foto: Robert Halvarsson

Våra viktigaste frågor är:

💚Karlstad – föregångare i klimatarbetet. Nu.
Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp.

💚100 miljoner mer till barnen. Nu.
Satsa mer på skola och förskola, med fler lärare och specialpedagoger, bättre fritidsaktiviteter, och fler familjecentraler.

💚Bygg promenadvänligt – och grönt. Nu.
Bygger vi tätare får många närmre till jobbet, affären, skolan och kulturen. För att må bra behöver vi en hälsosam miljö med nära till gräsmattor, buskar och träd. Så många som möjligt ska lätt kunna gå och cykla till det mesta – självklart också till parker, närnatur och vacker arkitektur!

Vill du läsa mer om vad vi kommer driva för frågor under denna mandatperiod, klicka här:
MP Karlstads handlingsprogram 2018-2022

Skutberget rymmer både sagor och friluftsliv

Miljöpartiet Karlstad gillar Skutberget – där Vänerhavet möter Sörmons ljusa skogar har Karlstads kommun under lång tid sökt efter en temapark som passar barnfamiljer, samtidigt som Skutbergets unika värden varsamt hanteras och utvecklas.

När Muminprojektet kom på tal var Miljöpartiet Karlstad försiktigt positiva till att ta fram en detaljplan för att se hur det skulle kunna passa in i området. Vi stödde kravet på ett visionsarbete för att utveckla övriga delar av området – med en skyndsam behandling av vår gamla idé om kommunalt naturreservatsskydd.

Parallellt med denna hållning har vi inväntat fördjupat kunskapsunderlag för att kunna låta medlemmarna ta ställning till detaljplanen utifrån fakta. Därför har vi väntat med slutligt ställningstagande tills detaljplan och visionsarbete är ute på samråd – så vi vet vad vi har att ta ställning till.

Det är en svår och komplex fråga, Miljöpartiets medlemmar har olika åsikter. Efter en demokratisk process där alla medlemmar fått yttra sig och rösta beslöts att säga ja till förslaget om detaljplan för temapark med tillägg att badviken görs tillgänglig både för besökare till temaparken och för övriga besökare på skutbergsområdet.

Vid mötet fanns också en betydande minoritet som hade avvikande åsikt och ville säga nej till förslaget om en temapark på området. Miljöpartiet i Karlstad har en lång tradition av medlemsdemokrati. Att sådana här frågor beslutas på medlemsmöten är inte ovanligt för partiet.

– Det är någonting vi är stolta över och som vi ser som positivt. Demokrati ska få ta plats och innebär att vi som företrädare för partiet under vänskapliga former får argumentera för och emot i sakfrågan, säger Per-Inge Lidén, språkrör för Miljöpartiet Karlstad.

– Vi ser att inriktningen är bra – att lära barn gilla läsning, berättelser och natur. Skogen bevaras och parkeringsplatsen förläggs norr om området som används idag. Vi anser dock att området för temaparken sträcker sig något för långt söderut – vi vill dra gränsen strax norr om den vik med sandstrand som finns på östsidan, säger Per-Inge Lidén.

Miljöpartiet vill fortsätta utveckla den goda gröna staden genom att säkra flera naturreservat i kommunen. Bland annat vid Skutberget, I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, Alstersnäset, Ölmans ravinskogar och delar av Jäverön. Naturtyper som är viktiga för biologisk mångfald ska vi kunna lita på, liksom viktiga natur-, kultur- och friluftsmiljöer som är till glädje för människor.

Årsmöte och nytt grönt handlingsprogram

Idag klubbades huvudutformningen på Miljöpartiet i Karlstads nya handlingsprogram. I flera månaders tid har miljöpartister i Karlstads kommun arbetat målmedvetet i olika arbetsgrupper, varit på medlemsmöten och idag, lördag den 3 mars klubbades så huvudutformningen av programmet.

Resultatet blir ett dokument som kommer att fungera som vägledare för Miljöpartiet Karlstad i valrörelsen.

Partiet genomförde också ett årsmöte där nuvarande sammankallande Jan Kardemark återvaldes som sammankallande i ledningsgruppen. Till språkrör för MP Karlstad fick Monika Bubholz och Per-Inge Lidén förnyat förtroende och en ledningsgrupp valdes in med både gamla och nya ledamöter.

Språkrör och sammankallande Miljöpartiet i Karlstad.jpgPer-Inge Lidén (t.v), Jan Kardemark och Monika Bubholz (t.h) glada efter en lång mötesdag.

Miljöpartiet Karlstad ser nu fram emot ett spännande år och en valrörelse där lokala klimat- och miljöfrågor kommer att ta plats.

– Det här känns riktigt bra. Vi har tillsammans i flera månaders tid jobbat fram ett grönt och spännande handlingsprogram. Det känns skönt att ha i ryggen nu när valrörelsen närmar sig. I den finns många konkreta förslag som kan göra Karlstad till en ännu mer levande och hållbar kommun, säger Monika Bubholz.

Under dagen rymdes såväl politiska frågor som med stor bredd handlade om allt från stadsmiljö, social hållbarhet till lokal näringslivspolitik. Samtidigt låg stor fokus på föreningsfrågorna. Per-Inge Lidén:

– Det är så härligt med den partidemokrati vi har. Man tar med sig mycket energi för medlemmarna har med sig både kunskap och engagemang. Så nu känner jag mig laddad och glad att ta mig an de närmsta månaderna och se till att våra gröna frågor ska synas för medborgarna, säger Per-Inge Lidén.

Ledningsgruppen består utöver sammankallande och språkrör av följande personer:

Cecilia Lindström
Robert Halvarsson
Gunnel Kardemark
Sebastian Örgesvik
Ulrik Scheller
Laith Al-Qudah
Birgitta Westlund

20180303_164200.jpgStora delar av ledningsgruppen är samlade. Från vänster till höger, Sebastian Örgesvik, Robert Halvarsson, Monika Bubholz, Jan Kardemark, Per-Inge Lidén, Ulrik Scheller, Gunnel Kardemark, Birgitta Westlund.
Foto: Vilhelm Lindmark

Se Lerins lärlingar

Ni har väl inte missat Lerins lärlingar? Inte bara är det ett toppenprogram utan också en fin inblick i hur konst berikar livet. Kultur och medmänsklighet, jag tror att sånt behöver dom flesta av oss mer utav.

svt-lerinslarlingar-2018-e00-db3bcmyk

I programmet skapar vår värmländske konstnär Lars Lerin en skola för en samling konstintresserade personer med funktionsnedsättningar i Karlstad, deltagarna tas med på att utforska gränserna för sina intressen, får prova på saker man tidigare kanske inte vågat eller gjort – det hela är skickligt och medmänskligt skildrat.

Lerins lärlingar spelades in i samarbete med enheten för funktionsstöd inom Karlstad kommun, som arrangerar daglig verksamhet – från estetisk utbildning till arbetspraktik –för över 200 personer med olika funktionsnedsättningar på ett stort antal platser i och kring stan. Konstskolan som Lerin skapat, anordnades på Ventilgatan, som en förlängning av deras befintliga verksamhet på Våxnäs.

Vi som är engagerade i Vård- och omsorgsnämnden såg länge fram emot resultatet av programsatsningen. Vi fick tidigt se en kort förhandsvisning och jag minns att jag tyckte mycket om medmänskligheten som rymdes i själva fotot, hur människorna var skildrade. Det ingav inte känslan av ett dom och ett vi, utan jag kunde känna igen mig djupt i drivkraften och önskan att vilja förverkliga något viktigt inom mig.

Det finns helt enkelt något allmänmänskligt i våra konstnärliga drömmar. Det är min övertygelse att en bra kommun, en bra stad, ett gott samhälle uppmuntrar varandra att utveckla våra intressen och talanger, så som Lars Lerin gör.

Det har redan hunnit visas fyra avsnitt på SVT, de finns fortfarande att se på SVT Play. Nästa avsnitt går den 7 februari. Du kan se alla här. Konstskolan kommer att avslutas genom en utställning på Lerins konsthall på Sandgrund, som invigs av drottning Silvia.

Robert Halvarsson
Ledamot i Vård och omsorgsnämnden för Miljöpartiet Karlstad