På måndag kommer Åsa Romson!

Romson

På måndag kommer vårt språkrör Åsa Romson till Karlstads universitet, där hon ska föreläsa om klimatomställningen!
Plats: Sjöströmsalen
Tid: 13.30 – 14.30

Annonser

Miljöpartiet svarar om infrastrukturen

Igår lade Miljöpartiets riksdagsgrupp fram ett motionssvar på regeringens infrastrukturproposition. Propositionen handlar om hur väg och järnväg ska prioriteras de närmaste 12-13 närmaste åren.

Eftersom infrastrukturen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp är det självklart att transportsektorn måste förändras. Miljöpartiet vill att utsläppen minskar med 80 % t.o.m. 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Miljöpartiet vill bland annat, till skillnad från regeringen, därmed sätta ett tydligt utsläppsmål, prioritera järnvägen genom att lösa flaskhalsar, öka kapaciteten och driften, därmed satsa 70 miljarder kronor mer än regeringen. Ytterligare vill MP inte lägga pengar på Stockholms motorvägar samt använda sig av, och lagstadga om, fyrstegsprincipen, vilket innebär att man prövar åtgärder som kan minska transportbehoven innan nya vägar och järnvägar byggs.

Vår värmländska riksdagsledamot Stina Bergström skrev även på Dagens Nyheter tillsammans med Åsa Romson.

Åsa Romson på besök!

Idag är det språkrörsutfrågning på UNO med start 17:30. Men innan dess är det storbesök på gång.

Maria Frisk har pratat god mat tillsammans med Åsa Romson idag i Tingvallagymnasiets matsal (alltså i Nöjesfabriken eftersom lokalerna på Tingvallagymnasiet byggs om).

Åsa Romson och Maria Frisk äter mat och diskuterar mat med köksansvarig Matias Johansson.
Åsa Romson och Maria Frisk äter mat och diskuterar mat med köksansvarig Matias Johansson.

De träffade, och bjöds på mat av, köksansvarig Matias Johansson och diskuterade ett antal frågor kring mat: hur ska och kan mat upphandlas, hur stor del av maten som kan vara ekologisk och så vidare.

Några spännande saker är:

  • Att detta gymnasium ökat sin upphandling av ekologisk mat till 25 % och kommer förhoppningsvis kunna nå 30 % i år (kommunens mål).
  • Att det finns en app (Skolmaten) till smartphones som kan laddas ner för att se vilken mat som serveras i skolorna. Det kan underlätta väsentligen exempelvis för föräldrar som inte vill laga samma mat som skolan.
  • Att köket arbetar med en Facebooksida, där man får se maten och kan diskutera maten.

Det finns olika sätt att arbeta på och att använda sociala media och applikationer är två sätt som verkligen är tänkvärda. Att det dessutom blir vanligare med ekologiska råvaror och livsmedel är också det glädjande.

Åsa Romson på KAU

Idag var Åsa Romson på besök i Karlstad, inbjudna av Utrikespolitiska föreningen för att berätta lite om klimatmötet i Cancún. Vi passade givetvis på att prata lite med henne i samband med detta.

Åsa är ju en av de kvinnor som kandiderar till språkrörsposten i vår. Under dagen blev det också klart att Gustav Fridolin kandiderar till den andra språkrörsposten, han skulle också besök Karlstad idag, men fick tyvärr förhinder (eftersom han samma dag accepterade nomineringen som språkrörskandidat).

Romson pratade om FN och den mängd organisationer som finns med i klimatförhandlingar (inklusive mer eller mindre progressiva företag), i syfte att kunna representera exempelvis ursprungsbefolkningar och miljörörelser.

Ett vanligt problem i klimat- och miljösammanhang är att inte vilja acceptera förorening och förstöring i det lokala området, men inte alls reflektera över hur förorening och förstöring istället drabbar andra. Ett annat perspektiv som orsakar lika mycket problem är ansvarsfördelningen: vad är nutida ansvar och historiskt ansvar? Där finns idag en diskussion i synnerhet om Kina, Indonesien, Indien, Brasilien och USA.

USA och Europa har bidragit till de största utsläppen historiskt sett. Nu är delar av Asien och Latinamerika på väg att öka sina utsläpp, men har orsakat utsläpp under en mycket kortare tidsram. Därmed hävdar de ”nya” länderna att de ”gamla” måste inkludera tidigare utsläpp i alla beräkningar och avtalsförhandlingar. Speciellt när de fattiga, och ”nya”, länderna drabbas hårdast av klimatförändringar.

USA står fortfarande för världens största utsläpp och orsakar mycket miljöförstöring. Kina är på väg ikapp, men ligger per capita långt under amerikanerna, och har även planer på hur utsläppsökningar ska minska och hur klimatförändringar ska tacklas (vilket USA i stort sett saknar). Indonesien, Indien och Brasilien representerar länder med stark ekonomisk tillväxt och därmed mer miljöförstöring och utsläpp än tidigare. Per capita ligger de långt under exempelvis Sverige, samtidigt som befolkningarna är mycket större. Även dessa länder måste tackla en ekonomisk tillväxt, som orsakar större miljö- och klimatrubbningar.

I stort sett hade förhandlingarna i Cancún handlat om detta grunddilemma och inga stora beslut hade heller fattats, förutom en grön fond för olika investeringar, där både rika och fattiga länder ska dela på makten. Trots det menade Romson att hon fått energi och kraft av att närvara, energi nog att fortsätta åstadkomma förändringar i Sverige, vilket ändå måste vara det viktigaste av allt: att göra något faktiskt där man är.