Europeiska gröna partiet kommer till Karlstad

Det är nästan tio år sedan European Green Party hade kongress i Sverige. Nu är det klart att man kommer till Karlstad CCC!

European Green Party (EGP) håller två rådsmöten årligen, i städer som Liverpool, Madrid och Paris. Partistyrelsen i Miljöpartiet de gröna har ansökt hos EGP att få anordna ett rådsmöte och pekat ut Karlstad som lämplig plats. Nu är det klart att EGP valt Karlstad CCC och det är första gången ett europeiskt parti anordnar ett formellt beslutsmöte i Karlstad. Kongressen går av stapeln den 24-26 november i år och kommer att samla 300-400 ombud och politiker från ett 30-tal europeiska länder på Karlstad CCC.

I Nederländerna gjorde de gröna nyligen ett kanonval och i Österrike har just världens första folkvalda gröna president svurits in. Det visar att det finns utrymme för en progressiv röst som tar framtiden på allvar. Det blir roligt att välkomna gröna vänner hit och lära av de gröna framgångarna i Europa. 

– Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet

På väg att uppfylla våra vallöften

valmanifestUnder kongressen partiet lyfter fram sina vallöften för att se vad som genomförs, vad som är på gång och vad som inte lyckats. Det är en bra lista över saker som faktiskt, trots bilden av en haltande regering, genomförts av den grönröda regeringen.

Valmanifestet innehöll 221 punkter. Bland annat lovade Miljöpartiet att jobba för minskade klimatutsläpp, fler jobb och att ge varje elev mer tid med sina lärare. Halvvägs genom mandatperioden är två tredjedelar av löftena uppfyllda eller på väg att uppfyllas!

Ett av de allra viktigaste är att påbörja det klimatpolitiska ramverket, men tack vare att Miljöpartiet sitter i regering har det har blivit enklare att vara miljövän, arbetslösheten bland unga minskar och vi har brutit de negativa trenderna i skolan.

Måluppfyllnad:

  • 89 löften har uppfyllts.
  • 64 löften är på väg att uppfyllas.
  • 59 löften går inte att utvärdera än.
  • 9 löften kommer inte att uppfyllas.

Snart dags för kongressen

Helgen 13-15 maj kommer hela Miljöpartiet till Karlstad, precis som för fem år sedan. Det blir återigen en viktig kongress i Karlstad. Visst känns det kul!

Två politikområden kommer att särskilt lyftas – internationella relationer och stadsmiljöutveckling.

Den första handlar om hur vi jobbar med klimatpolitik i en global värld: migration, biståndspolitik, fredsarbete, freds- och konfliktforskning och rättvis handel. Partistyrelsen har skrivit en proposition med 34 radikala förslag och sen finns det en rad motioner på temat.

Ett annat huvudfokus ligger på stadsutveckling. Här har partistyrelsen 38 idéer om hållbar kollektivtrafik, byggnation, grönområden, passivhus och entreprenader. Även här finns ett flertal motioner.

Ett tredje område är stadgeändringsförslag som bland annat handlar om hur vi utser ombud till kongressen. Förslaget är att 250 ombud utses av valkretsar som kan vara en eller flera avdelningar och att sidoorganisationerna grön ungdom, gröna studenter och – seniorer tilldelas 15 ombud.

Sen ska vi ha val av språkrör. Det har varit en väldig debatt i media kring detta. Jag tror det blir en rätt odramatisk omröstning där vi väljer om våra språkrör. Det är ju politiken och inte människors ofelbarhet som är det viktigaste.

En ny partisekreterare ska vi ha också! Anders Wallner valdes för fem år sedan och har valt att lämna uppdraget som partisekreterare nu. Vem det blir får vi se!

Många av oss kommer att jobba som funktionärer under kongressdagarna. En viktig uppgift. Eventuellt kommer vi ha en plats på torget där folk i Karlstad får möta MP-politiker till ett gott samtal. Vi får se om vi mäktar med det.

Prata gärna med folk om kongressen. Berätta om ett parti med stora drömmar och visioner. Ett parti som tänker förändra världen – fast vi som förtroendevalda inte alltid är perfekta. Eller just därför.

Per-Inge Lidén, språkrör MP Karlstad

Kongress vart fjärde år i Karlstad!

Partistyrelsen har beslutat att Miljöpartiets kongress ska förläggas i Karlstad vart fjärde år med start i maj 2016! Det är fyra städer som valts ut att rotera emellan: Örebro, Karlstad, Linköping och Västerås.

MP Karlstad är oerhört glada för förtroende, tillsammans med MP Värmland, att få anordna fler kongresser, att förtroendet från MP Riks gör att vi även får det 2016, 2020… och vem vet hur länge?