Kurdo Baksi föreläste på Kronoparken

Efter lördagens folkfest på Kronoparken – Kronoparkens dag – bjöd vi in till föreläsning och diskussion med #8 på miljöpartiets EU-parlamentslista.

2014-05-17 19.40.41
Kurdo Baksi och lokala miljöpartisten Asso Zand innan föreläsningen.

Kurdo Baksi har varit i det främre ledet i den antirasistiska samhällsdebatten sedan åttiotalet, och har bland annat startat tidningen Svartvitt och arbetar med tidskriften Expo. Han har tilldelats Olof palmepriset för arbete i hans anda.

Under föreläsningen pratade Kurdo om hur främlingsfientligheten breder ut sig i Europa och att fler än någonsin kan tänka sig rösta på ett rasistiskt parti. Om han kommer in i parlamentet vill han driva frågor om mänskliga rättigheter och migration, samt stärka EU:s roll gentemot Turkiets förtryck av bland andra det kurdiska folket.

Kurdo Baksi under föreläsningen. Asso höll i inledningen och fördelade frågorna.
Kurdo Baksi under föreläsningen. Asso höll i inledningen och fördelade frågorna.

Kurdo sade att i hans ögon handlar Miljöpartiets politik i de tre M:en. Miljö, Migration och Människor. Efter många år som debattör som arbetat med dessa frågor kände han till slut att trots alla krönikor och debattartiklar, trots lasermannen och Breivik i Norge, så verkade folk fortsätta rösta främlingsfientligt. Därför valde han att bli aktiv miljöpartiet och ställa upp i val. Precis som Isabella Lövin känner han att han kan ha mer makt över utvecklingen i EU-parlamentet än som samhällsdebattör.

Samtal i ring efter föreläsningen.
Samtal i ring efter föreläsningen.

Efter föreläsningen samlades åhörarna och föreläsaren och pratade. Samtalet kretsade kring miljöpolitik och mänskliga rättigheter, men främst om invandrades representation i partier och föreningsliv.

Det blev ett bra och öppet samtal som var mycket givande, i alla fall för undertecknad. Något annat som blev uppenbart är att vi behöver fler bra mötesplatser på Kronoparken, speciellt som tar emot människor på lördagkvällar.

Martin Oscarsson.

Annonser

Migrationsdebatt

Per-Inge Lidén har varit i debatt med Runar Filper från Sverigedemokraterna om migrationsfrågor en längre tid i Nya Wermlands-Tidningen.

Här finns Per-Inges slutreplik i frågan kring Värmland och migration.

För den som vill roa sig med debattväxling kan läsa de andra inläggen här:

  1. Per-Inges inlägg Ett multikulturellt Värmland behövs
  2. Runars första svar En splittring av samhället
  3. Per-Inges andra inlägg Hur insnöad får man bli?
  4. Runars andra svar Enhetlig kulturell grund ger trygghet