Karlstad en av de bästa på naturvård

Naturskyddsföreningen har granskat kommuners naturvårdsarbete och kommit fram till att Karlstads kommun hamnar på sjätte plats! Några av anledningarna är kommunens arbete med att bilda naturreservat, restaurering av strandängar och sandmarker, liksom att få fler människor att inse värdet av naturvård och friluftsliv genom att skapa bättre vandringsleder, fågeltorn, bryggor, guidningar och evenemang.

Vad som framgår av rankingen är att vilja, mål och handlingsplan måste finnas. Något Miljöpartiet i Karlstad har visat. Vi har spelat en aktiv roll i att driva naturvårdsfrågor i flera mandatperioder, liksom vi lagt otaliga miljö- och klimatförslag, i syfte att Karlstad ska vara en bra plats att bo på. Nu och i framtiden.

Framöver vill MP Karlstad ombilda I2-skogen till naturreservat, liksom ett område mellan Karlstad och Hammarö. Självklart vill vi fortsätta med restaurering av exempelvis strandängar och våtmarker, satsa på ekoturism och bilda naturreservat av värdefulla skogsmiljöer.

Dessutom kan det inte ha undgått dig att Miljöpartiet placerar sig längst upp i Naturskyddsföreningens genomgång av riksdagspartiernas syn på 18 förslag på miljöpolitik 2014-2018!

Annonser