Aktiviteten #mincykelväg – sammanställning av inkomna förslag

Att tydligt och enhetligt måla alla cykelbanor i hela stan är förslaget som belönades med en nyrenoverad cykel av Miljöpartiet i Karlstad. Sista veckan före valet pratade vi mycket cykeltrafik i valstugan och på sociala medier. Ett 50-tal förslag på hur cykeltrafiken kan förbättras kom in. Fler förslag är välkomna!

Det vinnande förslaget skickades in av Jessica Hagman, som varit i bl a Örebro och sett bra exempel på hur cyklarna fått bättre plats i trafiken genom att cykelbanorna tydligt målats upp på asfalten. Ett annat förslag i samma anda var att måla hela cykelbanorna i självlysande grönt!

Andra förslag som var nära att vinna cykeln:
• ett nät av cykelvägar på Örsholmen, där det jobbar väldigt många människor men knappast finns några cykelvägar alls i dag.
• bevakad/inhägnad cykel-P vid centralstationen.
• snabbcykelvägar/cykel-”motorvägar” från t ex Skåre och Alster in mot centrum.
• bättre underhåll genom att se till att cykelbanornas asfalt är jämnare utan gropar och uppstickande trädrötter etc.
• bättre röjning av grenar och buskage kring cykelvägarna som stör både sikt, framkomlighet och gatubelysning.
• justera den alltför tvära infarten till tunneln under E18 vid Kasernhöjden
• ny cykelväg längs Fogdemyrsvägen.
• ny cykelväg från Järpetan mot Skåre.
• räta ut alltför tvära svängar och trånga farthinder på cykelbanorna – de måste vara möjliga att cykla igenom.
• bygg om högtrafikerade korsningar på flera ställen i centrum t ex vid broarna Sundsta-Sandgrund och Klara-Tingvalla där det blir väldigt rörigt med många cyklande och gående på liten yta.

Alla förslag som kommit in tar våra ledamöter i teknik- och fastighetsnämnden med sig så att de kan fortsätta arbetet med att underhålla och utveckla cykeltrafiken i Karlstad.

Tack alla entusiastiska cyklister som bidragit med kloka och kreativa synpunkter på hur vi kan göra Karlstad till en ännu bättre stad att cykla i. Att vara landets 7:e bästa cykelstad är bra, men vi kan ännu bättre!

Intressant att vi nu fått med oss detta när det går att läsa i NWT om hur cykelvägarnas tillstånd är.

Underhållet av Karlstads cykelvägar inte okej

Annonser

Migrationsdebatt

Per-Inge Lidén har varit i debatt med Runar Filper från Sverigedemokraterna om migrationsfrågor en längre tid i Nya Wermlands-Tidningen.

Här finns Per-Inges slutreplik i frågan kring Värmland och migration.

För den som vill roa sig med debattväxling kan läsa de andra inläggen här:

  1. Per-Inges inlägg Ett multikulturellt Värmland behövs
  2. Runars första svar En splittring av samhället
  3. Per-Inges andra inlägg Hur insnöad får man bli?
  4. Runars andra svar Enhetlig kulturell grund ger trygghet

Förtydligande

De senaste dagarna har Nya Wermlands-Tidningen skrivit om Åke Pettersson Frykberg, Miljöpartiet i Karlstads f.d. kommunalråd, och ordförande i Karlstads Energi AB. Det har hävdats att Åke är jävig i sin roll som ordförande i Karlstads Energi, ledamot av kommunfullmäktige, sin tidigare roll som kommunalråd samt VD för företaget ReWind Offshore AB.

Socialdemokraternas oppositionsråd Lena Melesjö Windahl har i NWT 19:e februari hävdat att Åke är jävig på dessa grunder. Hittills har inga som helst konkreta anklagelser funnits, utan det verkar bara vara svepande anklagelser. NWT har dock inte låtit Åke kommentera eller svara, utan fick uttala sig innan anklagelserna publicerades, om saker som inte var helt relevanta för kommande, publicerade inlägg.

Åke har tidigare varit i kontakt med kommundirektören Anna Sandborgh i syfte att utröna om det finns eller har funnits faktiska jäviga situationer. Bedömningen har varit att det inte funnits grunder för jäv.

Vid de tillfällen som vindkraftsplaner har behandlats i kommunstyrelsen, under den tiden som Åke var ledamot där, har han (med flera) valt att inte delta vare sig i handläggning, behandling eller beslut.

Vindpark Vänern, som slutfördes våren 2009, uppfördes inte med enbart kommunala pengar. Karlstads kommun finansierade dessutom mindre än hälften av kostnaderna. ReWind Energy AB (som grundades hösten 2009 och senare bytte namn till ReWind Offshore AB) hade ingenting med Vindpark Vänern att göra.

Planen som det syftas på i inläggen, ingår i den kommunala översiktsplanen (ÖP), och berör inte bara vindkraft, utan all stadsplanering i Karlstads kommun. Om det vore jäv att delta i beslut som berör ÖP som helhet skulle följden bli att inga förtroendevalda alls skulle få delta, eftersom alla förtroendevalda bor inom kommunen och påverkas således av planen.

Ytterligare hävdas det att Åke är huvudägare i ett energibolag, vilket är totalt felaktigt. ReWind Offshore AB är ett projektutvecklingsbolag som varken producerar energi eller äger vindkraftverk. Åke är dessutom minoritetsägare i bolaget, inte huvudägare, som bland annat ägs delvis av PEAB Energi AB och Scanenergy A/S. Således är det inte han själv som utsett sig till VD. Detta är ett beslut som alla andra ägare fattat.

I nuläget letar Åke efter jurist som kan hjälpa honom att besvara alla felaktiga anklagelser.