Visa att du också är för en human human flyktingpolitik 18 mars

migration18mars-nyfb

På måndag, 18 mars, kommer Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm, och integrationspolitiska talesperson Mehmet Kaplan talar och föreläser. Även MP Karlstads kommunalråd Per-Inge Lidén talar på manifestationen.

  • Manifestation Stora torget 17.00
  • Föreläsning och diskussion Sverige-Amerikacentret 18.00
Migrationsfrågan har varit het på senaste, där smärtsamma utvisningar av sjuka och barn, ID-kontroller i tunnelbanan och Miljöpartiets migrationspolitiska överrenskommelse med regeringen diskuterats.

Här kan du läsa om diskussionen om vår migrationspolitiska överenskommelse på vår partisekreterares blogg:

Här kan du läsa om att vi hotar att brya överenskommelsen om regeringen inte tar fler steg fram mot en mer human migrationspolitik:

På Maria Ferms blogg kan du läsa mer om migrationsfrågor, bland annat ett tal från förra veckan:

Och här kan du läsa mer om vår politik för att öppna fler dörrar till Sverige:

Vi ses på måndag!

Ett rådsslag om tiden

Ett 30-tal personer hade samlats under lördagen för att vara en del av ett rådsslag om tiden, och makten över den. Hur ser tiden ut för den som arbetar idag, för den som har en otrygg anställning, eller ingen anställning alls?

Som bakgrund ska Miljöpartiet anta ett nytt partiprogram till nästa val, och några av frågorna fördjupade man sig i under detta rådsslag.

Dagen till ära deltog ett antal paneldeltagare, som genom olika perspektiv diskuterade och leddes av Helena Leander, som är riksdagsledamot för Miljöpartiet De Gröna. Panelen bestod av Jesper Johansson: arbetsförmedlare samt ordförande i Miljöpartiet Värmland. Camilla Kylin: forskare på Försvarshögskolan. Kerstin Johnsson: undersköterska och ordförande för fackföreningen Kommunal Värmland, Anne Bergman: filosofie doktor i arbetsvetenskap samt Per Inge Lidén: pastor och kommunalråd.

Med fokus på fackliga frågor och hur medlemmar i kommunal kan resonera, vecklade Kerstin Johnsson ut texten angående hur samhällsutvecklingen har sett under under de närmaste åren.

– Vi ser hur det går åt fel håll, när det gäller hur man kan påverka sin arbetstid. Bemanningen minskar hela tiden inom offentlig sektor. Verksamhetens behov går först, och arbetsgivarens krav på tillgänglighet och flexibilitet när det behövs ökar, därmed minskar även den anställdes möjlighet att påverka sin egen arbetstid, berättade Kerstin Johnsson för åhörarna.

Det handlar bland annat om klass och om kön menade Johnsson, något som fler paneldeltagare fick anledning att återkomma till, för att från olika vinklar belysa just makten över tiden.Vad händer med de helt utan arbete eller ”springvikarier”, riskerar inte arbetet att bli flytande, alltid närvarande och kraven på fullständig tillgänglighet skapa ohälsa? Den frågan togs upp, men även rättviseaspekten mellan de som har jobb och de som helt är utan menade Jesper Johansson var en orsak till arbetstidsförkortning – ett ”gammalt” grönt krav som Johansson förespråkar.

– Vi får ändå konstatera att de som har störst problem med sina inkomster är de som inte har några jobb alls. De tillåts heller inte att göra någon nytta i samhället på samma sätt som de med anställningar. Det är alltså en överordnad prioritet att få fler i jobb, det är en av orsakerna varför jag anser att staten bör verka för sänkt arbetstid, menade Jesper Johansson.

20111022-131819.jpgFoto: Daniel Kristiansson

Givetvis uttryckes fler åsikter och tankar. Men vilka har du? Läs mer om rådsslaget här, och besök det gärna på de orter där det ännu ej har ägt rum och uttryck dina egna åsikter om makten över tiden.